KRONIST JE V DRUŠTVENO KRONIKO LETA 1921 ZAPISAL:

»Ni kmalu organizacije, ki bi zahtevala toliko nesebičnega dela, požrtvovalnosti in napora, kakor je gasilska in težko bi našli poklic, v katerem mora človek biti pripravljen na najtežje žrtve, često povezane s smrtno nevarnostjo, saj morajo gasilci noč in dan bdeti nad imetjem in življenjem svojih bližnjih. Ob nevihtah, požarih, ne oziraje se na čas in vreme, kadar jih kliče zavest težke odgovornosti, ki jo prostovoljno prevzemajo nase, ko pustijo privatno življenje vnemar, posvečajo vse svoje sile in moči, ko rešujejo življenja in imetje pred pretečo nevarnostjo.«

1971 – 50. obletnica PGD Studenci

Bilten 1999

Bilten 2000