KRONIKA LETA 2017

5. januar 2017
Udeležili smo se Redne letne konference FF Strass v Avstriji
8. januar 2017
Srečanje ob tradicionalnem “novoletnem bograču” v gasilskem domu
28. januar 2017
Udeležili smo se občnega zbora prijateljskega DVD Vinica na Hrvaškem
10. februar 2017
Redna letna konferenca PGD MARIBOR-STUDENCI
11. marec 2017
Udeležili smo se občnega zbora pobratenega PGD Dornberk
12. marec 2017
Sodelovali smo na mladinskem kvizu GZ Maribor v Pekrah
19. marec 2017
Udeležili smo se regijskega mladinskega kviza v Pekrah
19. marec 2017
Sodelovali smo na praznovanju Sv. Jožefa na Studencih
29. marec 2017
Mladina in pionirji so si ogledali nogometno tekmo na stadionu Ljudski vrt
7. aprila 2017
Udeležili smo se posveta za praporščake v Pekrah
13. aprila 2017
Sodelovali smo na proslavi MČ Studenci, ki je bila na OŠ Janka Padežnika
31. april 2017
Opravili smo požarno stražo na kresovanju ob praznovanju 1. maja
4. maja 2017
Udeležili smo se praznovanja Sv. Florjana v Vinici na Hrvaškem
6. maja 2017
Sodelovali smo pri predaji nove avtolestve PGD Maribor-mesto na Trgu Leona Štuklja s prikazom nove AC 16/60
7. maja 2017
Praznovali smo Florjanovo
13. maja 2017
Predstavitev avtocisterne 16/60 in izvedba gašenja s peno pri Domu pod Gorco
16. maja 2017
Dan prometne varnosti na Prometni šoli v Studencih – prikaz gasilskega orodja in opreme
19. maja 2017
Sodelovali smo na tekmovanju starejših gasilcev za Memorial Kek-Krajnik na Pobrežju
21. maja 2017
Sodelovali smo na prireditvi Ulovimo škratka na Stadionu Poljane – prikaz gasilskega orodja in opreme in tekmovanje z vedrovkami
27. maja 2017
Tekmovanje GZ Maribor za pionirje in mladino – Ledna dvorana
– pionirji 5. mesto
– mladinci 2. mesto in uvrstitev na regijsko tekmovanje
28. maja 2017
Tekmovanje GZ Maribor za člane in starejše gasilce – Ledna dvorana
– tekmovalna enota 1 – 8. mesto
– tekmovalna enota 2 – 12. mesto
– starejši gasilci – 8. mesto
5. junija 2017
Predstavitev opreme in vozila AC 16/60 na OŠ Maks Durjava v sklopu praznovanja MČ Magdalena
11. junija 2017
Sodelovali smo na praktičnih vajah I. sektorja JGS Maribor na poslopjih starih zaporov
16. junija 2017
Udeležili smo se regijskega srečanja veteranov Mariborske gasilske regije v Dogošah
17. junija 2017
Sodelovali smo na medgeneracijskem srečanju v Domu pod Gorco, kjer smo predstavili našo orodje in opremo, za mladino pa smo pripravili peno
17. junija 2017
Udeležili smo se predaje v uporabo novega gasilskega doma FF STRASS (Avstrija)
17. junija 2017
Udeležili smo se Dneva gasilcev GZ Maribor in praznovanja 90. obletnice PGD Dogoše s predajo novega gasilskega vozila GVM-1
8. julija 2017
Priprava mladinskega gasilskega tabora v IZOLI
10. julija 2017 do 20. julija 2017
Udeležili smo se mladinsko gasilskega tabora v Izoli, združenega z letovanjem gasilske mladine v organizaciji PGD Dornberk
15. julija 2017
Udeležba na gasilski olimpiadi v Villachu (Avstrija). Ogledali smo si tekmovanje in zaključno slovesnost.
20. julija 2017
Pospravljanje mladinskega gasilskega tabora in prevoz udeležencev domov
8. septembra 2017
Organizirali in izvedli smo Memorialno tekmovanje za “Prehodni pokal Maksa Lešnika st.”
15. septembra 2017
Udeležili smo se memorialnega tekmovanja gasilskih veteranov v PGD Razvanje
16. septembra 2017
Sodelovali smo na trgatvi pri vinogradništvu Veberič-Kozar
24. septembra 2017
Udeležili smo se pionirsko-mladinskega tekmovanja za memorial Ribič-Škof v
PGD Malečnik
30. septembra 2017
Udeležili smo se regijskega tekmovanja mariborske gasilske regije s tekmovalno enoto mladine. Mladinci so na tem tekmovanju dosegli odlično 2. mesto in si s tem pridobili pravico udeležbe na državnem gasilskem tekmovanju v letu 2018.
4. oktobra 2017
Sodelovali smo na vaji evakuacije in prikazu opreme v vrtcu Studenci – enota
Groharjeva ulica
8. oktobra 2017
Udeležili smo se memorialnega tekmovanja »Franca Florjančiča« za mladino in pionirje v organizaciji PGD Miklavž na Dravskem polju – mladinci so dosegli 3. mesto
12. oktober 2017
Sodelovali smo na vaji evakuacije in prikazu opreme v vrtcu Studenci – enota Iztokova ulica
23. oktobra 2017
Izvedli smo vajo s člani in mladino ter prikaz opreme na OŠ Janka Padežnika ob njihovi vaji evakuacije
25. oktober 2017
Sodelovali smo na vaji evakuacije in prikazu opreme v vrtcu Studenci – enota Pekrska cesta
26. oktobra 2017
Udeležili smo se vaje v organizaciji I. sektorja JGS Maribor, ki je bila organizirana v Mariborski livarni
27. oktobra 2017
Sodelovali smo na vaji III. sektorja JGS Maribor, ki je bila organizirana v Pekrah ob Domu obrambne vzgoje (požar v naravi)
4. novembra 2017
Sodelovali smo na vaji POHORJE 2017
4. novembra 2017
Udeležili smo se odkritja spominske plošče v PGD Dornberk
4. novembra 2017
Udeležili smo se odkritja spominske plošče častnemu predsedniku GZS tov. Ernestu Eöryju v Hodošu
26. novembra 2017
Organizirali smo tečaj za prve posredovalce v našem društvu
1. decembra 2017
V društvu smo imeli pregled dela in poslovanja s strani Gasilske zveze Maribor