Studenški gasilci smo uspešno izvedli že 19. tradicionalno memorialno tekmovanje starejših gasilk in gasilcev za prehodni pokal MAKSA LEŠNIKA st.
Na tekmovanju je letos sodelovalo 23 tekmovalnih enot – 17 tekmovalnih enot starejših gasilcev in 6 tekmovalnih enot starejših gasilk. Letos se je tekmovanja prvič udeležila tudi tekmovalna enota starejših gasilcev iz sosednje Avstrije, iz FF Strass, tako da lahko zapišemo, da je bilo to mednarodno gasilsko tekmovanje.
Tekmovanje je potekalo na dobro pripravljenem in obnovljenem Atletskem stadionu Na Poljanah na Studencih. Vse tekmovalne enote so bile strokovno kakor tudi fizično dobro pripravljene, nekaterim tekmovalnim enotam pa je na samem tekmovanju zmanjkalo tudi nekoliko sreče. Sodniške komisije so svoje delo opravile zelo dobro, saj ni bila podana nobena pritožba.
Najboljše tekmovalne enote so prejele pokale in medalje, vse tekmovalne enote pa so prejele tudi priznanja za udeležbo. Vsi udeleženci tekmovanja so prejeli tudi spominska darila ob 19. memorialnem tekmovanju.
Pred razglasitvijo rezultatov pa smo studenški gasilci predali v uporabo novo sodobno poveljniško gasilsko vozilo PV-1. Vozilo je znamke VW AMAROK z avtomatskim menjalnikom in pogonom na vsa štiri kolesa. V gasilsko nadgradnjo ima vgrajeno vso opremo po tipizaciji GZS. Nadgradnjo je izdelalo podjetje Gasilska vozila Pušnik s podizvajalci. Vozilo ima vgrajen svetlobni blok, ki ima možnost dviga dodatnega ekrana na katerem se izpišejo nujna obvestila in opozorila. Vozilo želimo v prihodnje dograditi z dodatnimi moduli, ki se bodo kontejnersko vgrajevali v vozilo glede na potrebe raznih intervencij.
Ključe vozila je poveljniku PGD tov. Antonu Klemenčiču predal generalni direktor Uprave RS za zaščito in reševanje g. Darko But. Poveljnik je ključe predal glavnemu strojniku PGD tov. Vinku Žunku. Blagoslovitev vozila je opravil župnik župnišča Sv. Jožefa na Studencih dr. Vinko Škafar.
Na prireditvi so bili prisotni ugledni gostje, med njimi generalni direktor Uprave RS za zaščito in reševanje g. Darko But, predsednik komisije za veterane pri GZS tov. Jože Smole, regijski poveljnik mariborske gasilske regije tov. Samo Steblovnik, član komisije za veterane pri GZS tov. Peter Šipek, podžupan MOM g. mag. Zdravko Luketič, vodja Službe za zaščito, reševanje in obrambno načrtovanje pri MOM g. Matej Zupanič, direktor Gasilske brigade Maribor in poveljnik JGS MOM tov. Aleš Ciringer, predsednik GZ Maribor tov. Slavko Kramberger, predsednik GZ Ruše tov. Jožef Urleb, poveljnik GZ Ruše tov. Damjan Šteger, predsednica MČ Magdalena ga. Renata Prislan, župnik g. dr. Vinko Škafar in številni predstavniki društev in organizacij iz kraja in okolice. Veseli smo bili, da so se prireditve udeležile tudi delegacije iz PGD Rudno, DVD Vinica iz Hrvaške in FF Strass iz Avstrije.
Na koncu prireditve je predsednik komisije B in častni predsednik GZ Maribor tov. Franc Fras razglasil rezultate tekmovanja. Prvo mesto med starejšimi gasilci so zasedli gasilci iz PGD Zg. Bistrica – Impol, med starejšimi gasilkami pa so bile prve gasilke iz PGD Prepolje.
Vsi udeleženci tradicionalnega memorialnega tekmovanja so se po razglasitvi rezultatov, podelitvi pokalov in medalj ter praktičnih nagrad zadržali na prijetnem družabnem srečanju.

REZULTATI:

Datum
tekmovanja
Število
nastopajočih
enot
1. mesto 2. mesto 3. mesto
08. 09. 2017 23 PGD Zg. Bistrica – Impol PGD Gerečja vas PGD Zlatoličje
PGD Prepolje – ž PGD Kapla Pondor – ž PGD Dogoše – ž