ČLANI DRUŠTVA

PRIIMEK IME VRSTA ČLANA ČIN FUNKCIJA
BANOVIČ RADO operativni gasilec NGČ I Član disciplinske komisije PGD, vodja skupine
BRATUŠA TILEN-URBAN operativni gasilec GČ II
CIJAN JOŽE veteran GČ II
ČEHIČ ALEN operativni gasilec VG I Mentor mladine PGD, član UO PGD
ČIŽIĆ DAVOR operativni gasilec NGČ I
FILIPIČ DUŠAN član gasilske organizacije GČ II
FILIPIČ MARKO operativni gasilec GAS
FINGOST MARCEL član gasilske organizacije GAS
FIŠTRAVEC JANKO veteran NGČ I
GABER RUDOLF operativni gasilec GAS I
GLAVAK PETRA veteran PRIPRAVNIK
GONZA MATEJ operativni gasilec VG I Pomočnik poveljnika za IDA, član poveljstva PGD
GORENČIČ MARJAN veteran GČ II Predsednik disciplinske komisije PGD
HALOŽAN ANDREJ operativni gasilec GAS II Član nadzornega odbora PGD
HERYNEK ALEKSANDER član gasilske organizacije GAS II
HERYNEK IVAN veteran GČ II
KLEMEN DARKO član gasilske organizacije PRIPRAVNIK
KLEMENČIČ ANTON operativni gasilec GČ II Predsednik PGD, član poveljstva GZ Maribor, poveljnik sektorja I. JGS Maribor
KLUN JOŽE veteran GAS II
KNIPLIČ MIRAN operativni gasilec GČ II Član disciplinske komisije PGD
KOLAREK IVAN veteran PRIPRAVNIK
KOMPAN JURE operativni gasilec GČ I Vodja skupine
KOSANIĆ RANKO veteran GČ II
KOSER ALEŠ operativni gasilec GAS
KRAJNC MATEJ operativni gasilec NGČ I Pomočnik poveljnika za radijske zveze, član poveljstva PGD
KRAMBERGER PETER operativni gasilec VG I Orodjar, član UO društva, član poveljstva PGD
KRAMBERGER TAJ gasilec pripravnik PRIPRAVNIK
KRAMBERGER ŽAN operativni gasilec GAS Član nadzornega odbora PGD
KRANJC MARKO operativni gasilec GAS II Tajnik društva, član UO PGD
KUNAČ SIMON operativni gasilec GAS
LEPEJ ANDREJ operativni gasilec GČ II Predsednik nadzornega odbora PGD, vodja oddelka
LEPEJ JAN gasilec pripravnik PRIPRAVNIK
LEŠNIK MAKS veteran Visoki GČ II Namestnik predsednika PGD, Častni predsednik PGD, član UO PGD
LONČARIČ LARISA član gasilske organizacije PRIPRAVNIK
LONČARIČ PETER operativni gasilec GČ II Namestnik poveljnika PGD, blagajnik PGD, član UO PGD, član poveljstva PGD
LOVŠE NASTJA operativni gasilec GAS
MAVRIČ MARCEL operativni gasilec GAS
MIVŠEK UROŠ operativni gasilec GČ II Poveljnik PGD, član UO PGD, član poveljstva PGD
PINTARIČ MIRAN operativni gasilec VG I Pomočnik poveljnika za PP, vodja oddelka, član poveljstva PGD
PINTARIČ VALENT operativni gasilec GČ II
PODGRAJŠEK DUŠAN član gasilske organizacije GČ II
POLIČ JOŽEF veteran GČ II Član UO PGD
PREMUŽIČ MIŠKO veteran PRIPRAVNIK
PROKIČ MATEJ operativni gasilec NGČ II Vodja oddelka
RIBIČ SAŠO član gasilske organizacije PRIPRAVNIK
RIBIČ KLEMEN NINO operativni gasilec GAS
RITONJA ŽAN operativni gasilec VG I Član disciplinnske komisije
RIZMAN MARJAN veteran GAS
ROGINA ANEJ gasilec pripravnik PRIPRAVNIK
ROGINA MITJA operativni gasilec GAS II
VIDEC MARKO operativni gasilec GČ I Podpoveljnik PGD, član UO PGD, član poveljstva PGD
VIPOTNIK TOMAŽ operativni gasilec GČ I Vodja oddelka
VOGRIN MARKO operativni gasilec VG I
VOLAVŠEK URŠKA operativni gasilec VG I Član disciplinske komicije, vodja skupine
ŽNIDARIČ LEA član gasilske organizacije PRIPRAVNIK
ŽUNKO MOJCA gasilec pripravnik PRIPRAVNIK
ŽUNKO VINKO operativni gasilec VG Glavni strojnik, član poveljstva PGD
V svojih vrstah imamo tudi 21 pionirjev in mladincev.