Na Lesarski šoli v Mariboru smo izvedli 102. občni zbor našega društva. Občnega zbora se je udeležilo veliko naših prijateljev iz gasilskih vrst in tudi iz lokalnega področja. Podana so bila poročila o delu v preteklem letu in v mandatu. Nagovorila sta nas namestnica predsednika GZS tovarišica Janja Kramar Stajnko in predsednik GZ Maribor tovariš Slavko Kramberger. Izvoljeno je bilo tudi novo vodstvo društva za mandatno obdobje 2023 do 2028. Občni zbor je sprejel kandidaturi predsednika in poveljnika društva še za eno mandatno obdobje. Nekoliko pa se je spremenila sestava organov društva, ki se je pomladila. Po občnem zboru je sledilo družabno srečanje v Lesarski šoli in v gasilskem domu.