Prostovoljno gasilsko društvo Maribor – Studenci je bilo ustanovljeno v letu 1921. Gasilski dom stoji na Limbuški cesti 17 v Mariboru, v naselju Studenci. Zaradi požarne ogroženosti po kategorizaciji Gasilske zveze Slovenije spada društvo v III. kategorijo. Po kategorizaciji mora društvo zagotavljati minimalno 32 operativnih gasilcev, v enoto pa je le teh včlanjenih in strokovno usposobljenih 33. Iz vrst gasilcev pripravnikov se nam vsako leto v operativno enoto pridruži še nekaj mladih operativnih članov. Vseh članov je 79 od tega 21 pionirjev in mladincev.

Naše društvo je skupaj z Gasilsko brigado Maribor in še z enajstimi društvi del Javne gasilske službe Maribor. S PGD Maribor – mesto, PGD Kamnica in PIGD Henkel tvorimo Sektor 1 v Javni gasilski službi Maribor. Smo tudi člani Gasilske zveze Maribor, ki jo sestavlja 22 društev.

Operativna enota našega društva letno posreduje na povprečno 25 do 30 intervencijah na Studencih, v Mariboru, v regiji, sodelovali pa smo tudi že na večjih intervencijah po državi.

Naš požarni rajon pokriva Mestno četrt Studenci in Mestno četrt Magdalena. Na tem območju živi več kot 20.000 prebivalcev. V zadnjih letih se zaradi več novih stanovanjskih naselij, število prebivalcev povečuje. Na rajonu je tudi več osnovnih in srednjih šol ter fakultet, na njem pa se nahajajo tudi UKC Maribor, več trgovskih centrov, industrijskih objektov in bencinskih črpalk. Požarna ogroženost je na našem področju res velika in po načrtu alarmiranja intervencije na našem področju v večini primerov rešujemo skupaj s poklicnimi gasilci Gasilske brigade Maribor.

Gasilski dom je v bližnjem okolju ena večjih stavb. Za objekt redno skrbimo in ga vzdržujemo. Zelo ponosni smo na njegov izgled, še posebej na unikaten grafit, ki je delo priznanega studenškega umetnika Tea Teosona Ivančiča. Cvetoče rože čez sezono redno krasijo naša okna. Čeprav je naše dvorišče majhno, pa ga naši člani že nekaj let spremenijo v prijetno zeleno oazo.

Glede na potrebe in dejavnosti ugotavljamo, da gasilski dom postaja premajhen za vse potrebe, ki jih gasilci potrebujemo za normalno delovanje. Večino vzdrževalnih del voznega parka in opreme zato žal opravljamo na ulici pred gasilskim domom. Problem nam predstavljajo tudi priprave na tekmovanja ali vaje ter vzgoja podmladka. Tako te aktivnosti izvajamo kot gostje pri drugih društvih v Mariboru. Sodobna oprema in moderni standardi nam vedno bolj narekujejo, da bomo morali začeti razmišljati o novem gasilskem domu, ki bo zadovoljil naše potrebe in ne bo moteč za okolje okoli nas.

V zadnjih letih smo popolnoma zamenjali vozni park, ki smo ga posodobili in prilagodili glede na potrebe intervencij. Nabavljene je bilo veliko nove opreme. Poseben poudarek smo posvetili zamenjavi osebne zaščitne opreme saj se zavedamo, da je varnost naših operativnih gasilcev na prvem mestu.

Pri našem delu nas zraven MO Maribor finančno podpirajo občani, podjetja in samostojni podjetniki. Brez pomoči slednjih si žal ne predstavljamo napredka našega društva.

Pri svojem delu smo skozi zgodovino spoznali tudi veliko gasilskih prijateljev. Pobrateni smo s PGD Dornberk, prijateljsko pa sodelujemo s PGD Osek, PGD Destrnik, PGD Formin, PGD Rudno ter iz Hrvaške z DVD Vinica in iz Avstrije s FF Strass. Ker prihajamo iz različnih okolij, so medsebojna srečanja polna koristnih informacij.

Od ustanovitve do danes smo Studenški gasilci predani svojemu poslanstvu. To pa je pomoč ljudem v nesreči. Trudimo se, da smo s svojim delom, s sodobno opremo in urejenim gasilskim domom, v ponos našim občanom.