Naše preteklo delo in aktivnosti v letu 2016 smo pregledali in ocenili na 96. rednem letnem občnem zboru 10. februarja 2017 v prostorih Lesarske šole na Studencih. Občnega zbora so se udeležili številni člani društva kot tudi gostje, predstavniki prijateljskih in sosednjih gasilskih društev in predstavniki društev in organizacij iz našega kraja.
Prostovoljno gasilsko društvo Maribor-Studenci je uvrščeno v III. kategorijo gasilskih društev v Mestni občini Maribor. Društvo ima status humanitarne organizacije in deluje v javnem interesu. V društvo je vključenih 80 članov, med njimi so tudi mladi in starejši člani, večino pa sestavljajo operativni člani, ki so vsak trenutek pripravljeni priskočiti na pomoč ljudem v nesreči. S svojo prostovoljno aktivnostjo že več kot 95 let izkazujemo našo pripadnost organiziranemu varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami, ter vzgoji mladih v duhu humanega poslanstva, ki ga goji gasilska organizacija.
Finančna sredstva, ki smo jih dobili za našo redno dejavnost v letu 2016, smo s svojimi aktivnostmi večkratno povečali. S pomočjo finančnih sredstev, ki so bila v proračunu namenjena za vzdrževanje gasilskih domov, pa nam je uspelo dokončno obnoviti tla v garaži in zaščititi stene gasilskega doma pred vlago. Z zbranimi finančnimi sredstvi in sredstvi Javne gasilske službe MO Maribor smo v lanskem letu nabavili nekaj prepotrebne opreme za varno in učinkovito delo naših operativnih gasilcev. Pri tem pa so nam bili v veliko pomoč naši sponzorji in donatorji, ki so nam pomagali s finančnimi prispevki.
Naše društvo je v preteklem letu sodelovalo na 23 intervencijah (12 požarnih in 11 tehničnih). Na teh intervencijah je sodelovalo 380 operativnih članov, opravljenih pa je bilo 799 delovnih ur. Ob tem mi dovolite, da pohvalim vse naše operativne člane, saj je poprečna udeležba na intervenciji 12 članov. Opravili smo tudi dežurstva in požarne straže na raznih prireditvah (131 ur) in večje število prevozov vode (68 ur). Izredno ponosni smo na dosežke v lanskem letu. V teh intervencijah se je izkazala solidarnost, predvsem pa pripravljenost vseh pomagati sočloveku v nesreči. V prvih vrstah ljudi, ki so bili vseskozi pripravljeni pomagati – tudi za ceno lastne varnosti – prizadetim sokrajanom in drugim, smo bili prav mi gasilci. In zaradi tega smo ponosni, da nas državljani prepoznavajo kot tiste člane naše družbe, ki smo najbolj vredni zaupanja, saj smo gasilci 24 ur na dan in 365 dni v letu pripravljeni priskočiti na pomoč vsakemu, ki je naše pomoči potreben.
Člani so bili zelo prizadevni tudi pri vzdrževanju gasilskega doma in opreme, saj je pri teh delih sodelovalo 348 članov, za kar so porabili 668 delovnih ur. Vendar pa je bilo opravljenega še veliko ur dela ob udeležbi na raznih vajah (687 ur), izobraževanjih (113 ur), pripravah na tekmovanja na tekmovanjih in pri udeležbi na proslavah in drugih prireditvah. Člani našega društva smo bili zelo aktivni v mesecu varstva pred požari. Sodelovali smo na več vajah tako suhih kot mokrih v društvu in pri sosednjih društvih. Ob mesecu požarnega varstva v oktobru pa smo opravili prikaz opreme in reševanja v šolah in vrtcih na našem požarnem rajonu. Prav tako smo sodelovali pri vajah evakuacije v raznih ustanovah in podjetjih. Pri vseh teh aktivnostih je sodelovalo 1320 članov, ki so opravili preko 4850 ur prostovoljnega dela.
Vključevanje mladih v prostovoljna gasilska društva je pogoj za dolgoletno delovanje in izpolnjevanje nalog v prostovoljnem gasilstvu. V lanskem letu nam je uspelo vključiti v naše vrste kar nekaj mladih, ki so pokazali velik interes za delo v gasilskem društvu. Udeležili so se mladinskega gasilskega tabora v Izoli, ki ga organizira naše pobrateno Prostovoljno gasilsko društvo Dornberk. Iz teh pionirjev in mladincev pa pričakujemo tudi v bodoče mlad kader v naših operativnih gasilskih vrstah. S ponosom pa spremljamo tudi druge aktivnosti naših mladih gasilcev. Tako je naša mladinka Larisa Lončarič bila izbrana za najboljšo kadetinjo Slovenije v teakwodoju za leto 2016.
Uspešno smo izvedli XVIII. memorialno tekmovanje gasilskih veteranov za prehodni pokal Maksa Lešnika st. Na tekmovanju je sodelovalo 24 tekmovalnih enot veteranov in veterank. Prehodni pokal so osvojili veterani iz PGD Gerečja vas, ki so zmagali tretjič zapored in prejeli prehodni pokal v trajno last, pri veterankah pa so prejele pokal gasilke iz PGD Prepolje. V letu 2016 smo budno spremljali oddajo Master chef, saj je v njej nastopil naš član Darko Klemen in osvojil naslov Master Chefa Slovenije za leto 2016. Iskrene čestitke!
Proti koncu leta smo sprejeli odločitev, da odprodamo gasilsko vozilo GVV-2 IVECO, ki nam je služilo dolgih 15 let. Vozilo smo odprodali Prostovoljnemu gasilskemu društvu Talčji vrh iz Gasilske zveze Črnomelj. Ob tem pa smo si zadali nalogo, da v čim krajšem času nadomestimo odprodano vozilo z novim sodobnim vozilom PV-1 z dodatno opremo.
Ob tej priložnosti smo se zahvalili vsem, ki so na kakršenkoli način prispevali k uspešnemu delovanju našega prostovoljnega gasilskega društva.