KRONIKA LETA 2014

7. februar 2014
Redna letna konferenca PGD MARIBOR-STUDENCI
6. marec 2014
Svečanost ob Dnevu Civilne zaščite v Pekrah. Naše društvo je prejelo bronasti znak Civilne zaščite kot priznanje za požrtvovalno in uspešno opravljanje nalog zaščite, reševanja in pomoči
7. marec 2014
Sprejem pri županu MOM dr. Andreju Fištravcu ob praznovanju Dneva CZ in zahvali za zelo uspešno posredovanje ob naravni nesreči – žledu – v Mariboru in okolici. Ob tej priliki nam je župan podelil sliko, ki je nastala ob intervenciji v Kamnici
9. marec 2014
Udeležili smo se pogreba našega zelo dobrega tovariša in prijatelja dr. Bogdana Žorža, častnega predsednika PGD Dornberk, ki je bil pobudnik našega pobratenja in aktivnega sodelovanja skozi vsa leta njegovega predsedovanja PGD Dornberk
19. marec 2014
Prejeli smo pisno zahvalo predsednice vlade Republike Slovenije mag. Alenke Bratušek
19. marec 2014
Očistili smo igrišča pri OŠ Janka Padežnika
10. april 2014
Sodelovali smo s prikazom opreme ob Dnevu MČ Studenci na OŠ Janka Padežnika
30. april 2014
Dežurali smo ob kresu pri Lesarski šoli na Studencih
4. maj 2014
Udeležili smo se maše in proslave ob zavetniku gasilcev Sv. Florijanu
14. maj 2014
Opravili smo predavanje in prikaz gašenja z RGA za zaposlene v Intersparu
16. maj 2014
Tekmovalna enota starejših gasilcev je sodelovala na memorialnem gasilskem tekmovanju v organizaciji PGD Maribor-Pobrežje
17. maj 2014
Sodelovali smo na prireditvi ŠPORT-ŠPAS v organizaciji Doma Pod gorco in OŠ Janka Padežnika
17. maj 2014
Članska tekmovalna enota je sodelovala na tekmovanju v Pekrah
20. maj 2014
V okviru Dnevov prometne varnosti smo sodelovali s predstavitvijo na Višji prometni šoli na Studencih
31. maj 2014
Sodelovali smo na regijskem tekmovanju enot prve pomoči v Mariboru
7. junij 2014
Udeležili smo se tekmovanja GZ Maribor s pionirsko tekmovalno enoto in zasedli odlično 3. mesto
8. junij 2014
Z dvema članskima enotama in eno enoto starejših gasilcev smo se udeležili tekmovanja GZ Maribor. Člani so zasedli 4. in 7. mesto. Starejši gasilci pa so zaradi poškodbe tekmovalca ostali brez uvrstitve.
11. junij 2014
Udeležili smo se predavanja in predstavitve z naslovom “Lastnosti sončnih elektrarn s stališča varnosti ljudi in požarne varnosti”, ki so ga organizirale Dravske elektrarne Maribor
12. do 14. junij 2014
Udeležili smo se prijateljskega srečanja z gasilci iz DVD Novalja na otoku Pagu ob praznovanju njihovega praznika “Dan grada Novalje”
13. junij 2014
Sodelovali smo na prireditvi “Splakovanje perila”, ki ga organizira Turistično društvo Studenci
14. junij 2014
Organizirali smo predstavitev opreme in delovanja PGD Maribor-Studenci ob Prazniku mestne četrti Magdalena. Udeležili smo se tudi svečane seje sveta MČ Magdalena
14. junij 2014
Udeležili smo se gasilskega tekmovanja v Cerkvenjaku. Starejši gasilci so zasedli odlično 3. mesto.
14. junij 2014
Udeležili smo se proslave ob predaji novega gasilskega vozila pri prijateljskem gasilskem društvu Formin
18 junij 2014
Sodelovali smo na slavnostni seji ob 110. obletnici PGD Razvanje
21. junij 2014
Sodelovali smo na proslavi 110. obletnice PGD Razvanje in 25. Dnevu gasilcev GZ Maribor, ki je bila v Razvanju
22. junij 2014
Tekmovalna enota pionirjev je sodelovala na memorialnem tekmovanju pionirjev v Markovcih pri Ptuju
3. julij 2014
Opravili smo požarno stražo na objektu Pošte Slovenije ob vročih delih pri vzdrževanju objekta
5. julij 2014
Postavljali smo šotore za mladinski gasilski tabor v Izoli
10. – 20 julij 2014
Udeležili smo se poletnega mladinskega gasilskega tabora v Izoli skupaj z mladino PGD Dornberk
19. julij 2014
Udeležili smo se tekmovanja gasilskih čolnov na reki Dravi v Dvorjanah
9. avgust 2014
Podiranje dreves pri OŠ Janka Padežnika
29. avgust 2014
Odstranjevali smo podrta drevesa na dvorišču OŠ Janka Padežnika na Studencih
5. september 2014
Organizirali in izvedli smo Memorialno tekmovanje starejših gasilcev za prehodni pokal Maksa Lešnika st. in svečan podpis pogodbe o nabavi nove gasilske avtocisterne AC 16/60
6. september 2014
Udeležili smo se ribiškega tekmovanja v organizaciji PGD Hotinja vas (Pezdirčev memorial)
8. september 2014
Pričetek renoviranja garsonjere v gasilskem domu
27. september 2014
Opravili smo požarno stražo v Korytkovi ulici v Mariboru
5. oktober 2014
Udeležili smo se praktičnih vaj v organizaciji GZ Maribor na objektih starih zaporov ob EUROPARKU
9. oktober 2014
Predstavili smo vozila in opremo ob Mesecu varstva pred požari v vrtcu Studenci, enota Groharjeva ulica
12. oktober 2014
Pionirji so se udeležili tekmovanja za Memorial Franca Florjančiča v organizaciji PGD Miklavž na Dravskem polju in zasedli 3. mesto. Dobili so lep pokal in medalje.
16. oktober 2014
Predstavili smo vozila in opremo ob Mesecu varstva pred požari v vrtcu Studenci, enota Iztokova ulica
24. oktober 2014
Sodelovali smo na vaji I. sektorja ob Mesecu varstva pred požari. Vaja je bila izvedena na varovana stanovanja Doma starostnikov Pod gorco. Prikazali smo evakuacijo, in reševanje starostnikov ter gašenje notranjega požara.