Studenški gasilci so uspešno zaključili 16. jubilejno  memorialno tekmovanje starejših gasilk in gasilcev za prehodni pokal MAKSA LEŠNIKA st.
Na tem, sedaj že tradicionalnem, tekmovanju za starejše gasilke in gasilce je letos sodelovalo 21 tekmovalnih enot iz Maribora, bližnje okolice in pobratenega gasilskega društva iz Dornberka. Tekmovanje je potekalo na dobro pripravljenem Atletskem stadionu Na Poljanah na Studencih. Vse tekmovalne enote so bile strokovno pripravljene, na tekmovanju pa so pokazale tudi dobro fizično pripravljenost. Sodniki so korektno opravili svoje delo, saj na tekmovanju ni bilo pritožb na ocenjevanje. Najboljše tekmovalne enote so prejele pokale in medalje, vse tekmovalne enote so prejele priznanja za udeležbo, ob 16. tekmovanju pa so vsi udeleženci prejeli tudi spominsko darilo.
Na otvoritvi in na zaključku tekmovanja so bili prisotni tudi ugledni gostje iz GZ Slovenije, MO Maribor, GZ Maribor, MČ Studenci, gospodarstva, sosednje Avstrije in Hrvaške. Tekmovanje so si pozorno ogledali tudi župan MO Maribor dr. Andrej Fištravec, poveljnik CZ MO Maribor Andrej Verlič in poveljnik Javne gasilske službe MO Maribor Aleš Ciringer.
Pred razglasitvijo rezultatov pa so studenški gasilci podpisali pogodbo za nabavo nove gasilske cisterne za prevoz vode AC 16/60. To pomembno pridobitev na področju zaščite in reševanja bodo studenški gasilci dobili koncem meseca marca 2015. Pogodbo so podpisali s podjetjem Gasilska vozila Pušnik d.o.o.. Kot sofinancer pa je pogodbo podpisal tudi župan Mestne občine Maribor dr. Andrej Fištravec.
Prvo mesto med starejšimi gasilci so zasedli gasilci iz PGD Gerečja vas, med starejšimi gasilkami pa so bile prve gasilke iz PGD Kapla-Pondor.

REZULTATI:

Datum
tekmovanja
Število
nastopajočih
enot
1. mesto 2. mesto 3. mesto
5. 9. 2014 21 PGD Gerečja vas PGD Razvanje PGD Zlatoličje
PGD Kapla Pondor – ž PGD Hoče – ž PGD Pobrežje – ž

2014_rezultati (PDF)