Ustanovni člani PGD Maribor Studenci

Pobudnik za ustanovitev gasilstva na Studencih leta 1921 je bil Alojz Kaloh, župan.

Pripravljalni odbor: predsednik: Pauman Josip, namestnik: Kaloh Alojz, tajnik: Kaloh Adolf, namestnik: Kac Jožef, blagajnik: Vošnik Franc, namestnik: Kreuh Karl

Nadzorni odbor (kontrola): Mandl Anton, Komisar Alojz, Leščak Franc, Seriatz Peter, Potočnik Jernej, Belšak Janko, Letnik Peter, Haberl Ivan, Pezdiček Pavel in Pezdiček Avgust.

Vodstvo PGD Maribor Studenci 1921 do danes

Leto
Poveljniki
Podpoveljniki
1921-1925 Belšak Janko Pauman Josip
1925-1937 Kirbiš Karl Belšak Janko
1937-1941 Majhenič Ludvik Kirbiš Karl
1948-1953 Operčkal Franc Lešnik Maks
1953-1981 Lešnik Maks Operčkal Franc do 1960
Štefanec Franc do 1961
Grosman Albin
1981-1985 Grosman Albin Domajnko Slavko
1985-1997 Domajnko Slavko Gorenčič Marjan
1997-1998 Lešnik Maks ml. Gorenčič Marjan
Filipič Dušan
1998-2001 Gorenčič Marjan Filipič Dušan
Klemenčič Anton
2001-2007 Filipič Dušan Haložan Franc do 2004
Klemenčič Anton
2007-2012 Klemenčič Anton Lončarič Peter
Lepej Andrej ml.
2013-2018 Klemenčič Anton Lončarič Peter, nam.pov.
Uroš Mivšek
Jure Kompan
2018- Mivšek Uroš Lončarič Peter, nam.pov.
Videc Marko
Načelnik do 1926
(nato predsedniki)
Podpredsedniki
  1. Kaloh Alojz
  2. Kocmut Jože
  3. Kavčič Ferdo – Nande
1976-1998 Bukovec Ludvik Lešnik Maks ml. do 1997
Potočnik Jakob
1998-2007 Lešnik Maks ml. Potočnik Jakob
2008-2018 Lešnik Maks Polič Jože
2018- Klemenčič Anton Lešnik Maks, nam. preds.

Podatke iz Kronike zbral: Branko Šerod