KRONIKA LETA 2015

6. februar 2015
Redna letna konferenca PGD MARIBOR-STUDENCI
4. marec 2015
Žalna seja za umrlim članom našega društva Stanislavom Slavičem
5. marca 2015
Pogreb našega gasilskega veterana Stanislava Slaviča
14. marca 2015
Mladinci in pionirji so si ogledali nogometno tekmo NK Maribora
15. marca 2015
Sodelovali smo na mladinskem kvizu v Pekrah v organizaciji GZ Maribor
31. marca 2015
Praktične vaje iz prve pomoči za I. sektor GZ Maribor
4. aprila 2015
Svečano smo pripeljali novo gasilsko vozilo – avtocisterno AC 16/60 – v gasilski dom
3. maja 2015
Udeležili smo se tradicionalne maše ob praznovanju našega zavetnika Sv. Florijana
9. maja 2015
Svečanost ob prevzemu novega gasilskega vozila AC 16/60 pred gasilskim domom ob prisotnosti številnih gasilcev, krajanov in gostov
12. maja 2015
Dan prometne varnosti na Prometni šoli – prikaz opreme in orodja ter praktično delo
16. maja 2015
Udeležili smo se tekmovanja za pokal Peker s člansko tekmovalno enoto
17. maja 2015
Sodelovali smo na prireditvi “Ulovimo škrata” – otroška prireditev na Atletskem stadionu “Na Poljanah”
24. maja 2015
Udeležili smo se tekmovanja GZ Maribor na Atletskem stadionu “Na Poljanah” v Mariboru. Sodelovali smo z dvema tekmovalnima enotama članov in eno tekmovalno enoto veteranov.
25. maja 2015
Pokrivanje in zamenjava strešnikov na Sokolski ulici
6. junija 2015
Sodelovanje pri medgeneracijskem srečanju v Domu pod Gorco
7. junija 2015
Sodelovanje pri varovanju prireditve “Urbani gladiator” v Mariboru
10. junija 2015
Prikaz orodja in opreme ob prazniku MČ Magdalena
14. junija 2015
Sodelovali smo na tekmovanju GZ Maribor za mladino. Tekmovali smo s pionirsko tekmovalno enoto.
27. junija 2015
Udeležili smo se 110. obletnice PGD Maribor-Pobrežje in Dneva gasilcev GZ Maribor.
29. junij 2015
OBISK MINISTRICE ZA OBRAMBO REPUBLIKE SLOVENIJE V PGD MARIBOR – STUDENCI
9. julija 2015
Postavili smo tabor za letovanje naše mladine v Izoli
10. do 20. julija 2015
10. do 20. julija 2015 letovanje – taborjenje naše gasilske mladine v Izoli
1. avgusta 2015
Sodelovali smo na curkometu v Jurovskem dolu
4. septembra 2015
17. Memorialno tekmovanje za prehodni pokal Maks Lešnika st.
5. septembra 2015
Sodelovali smo na Pezdirčevem memorialu – gasilsko ribiško tekmovanje v Hotinji Vasi
10. september 2015
S čolnom smo nudili pomoč pri snemanju dokumentarnega filma o mariborskih mostovih
12. septembra 2015
Tekmovalna enota mladink se je udeležila regijskega tekmovanja v orientaciji v Kamnici
18. septembra 2015
Udeležili smo se tekmovanja veteranov v PGD Maribor-Pobrežje
20. septembra 2015
Udeležili smo se tekmovanja veteranov v PGD Razvanje
26. septembra 2015
Organizirali in izvedli smo strokovno ekskurzijo za člane društva na otok Krk z ogledom Golega otoka
01. oktobra 2015
Sodelovali smo na prireditvi Studenčani – Studenčanom, kjer smo predstavili novo gasilsko vozilo AC 16/60
04. oktobra 2015
Udeležili smo se regijskega gasilskega tekmovanja na stadionu Na Poljanah z eno tekmovalno enoto
05. oktobra 2015
Sodelovali smo pri evakuaciji in predstavitvi gasilskega vozila v otroškem vrtcu Studenci – enota Groharjeva
18. oktobra 2015
Tekmovalna enota pionirjev se je udeležila memorialnega tekmovanja v Miklavžu na Dravskem polju
20. oktobra 2015
Izvajali smo požarno stražo in pomagali CZ pri zagotavljanju pomoči emigrantom v nastanitvenem centru v Šentilju
22. oktobra 2015
Predstavitev dela gasilcev in prikaz gasilskega vozila v otroškem vrtcu Studenci – enota Iztokova
23. oktobra 2015
Pomoč pri evakuaciji učencev ter prikaz notranjega napada na OŠ Janka Padežnika
28. oktobra 2015
Izvajali smo požarno stražo in pomagali CZ pri zagotavljanju pomoči emigrantom v nastanitvenem centru v Šentilju
29. oktobra 2015
Pomoč pri evakuaciji in izvedba vaje gašenja s peno v podjetju Ecolab na Studencih
20. november 2015
Vaja evakuacije in prikaz notranjega napada na Višji in srednji prometni šoli na Studencih
28. november 2015
Izvajali smo požarno stražo in pomagali CZ pri zagotavljanju pomoči emigrantom v nastanitvenem centru v Šentilju
18. december 2015
Izvajali smo požarno stražo in pomagali CZ pri zagotavljanju pomoči emigrantom v nastanitvenem centru v Šentilju
26. december 2015
Obiskali smo grob našega člana Ivana Sisingerja skupno s prijateljskimi društvi Destrnik, Formin in Osek