V soboto, 9. maja 2015, smo studenški gasilci predali v uporabo novo sodobno gasilsko vozilo AC 16/60.

Na svečanosti, ki je potekala pred gasilskim domom v Studencih, se je zbrala velika množica gasilcev in krajanov MČ Studenci in MČ Magdalena. Udeležili so se je tudi vidni predstavniki gasilstva in javnega življenja iz kraja in okolice. Posebej smo ponosni, da smo na svečanosti lahko pozdravili poveljnika GZS tov. Francija Petka, regijskega poveljnika in člana štaba operative GZS tov. Sama Steblovnika, predsednika GZ Maribor tov. Slavka Krambergerja, poveljnika GZ Maribor tov. Sama Robiča, vodjo Službe za zaščito, reševanje in obrambno načrtovanje MO Maribor in poveljnika JGS tov. Aleša Ciringerja, ki je zastopal tudi župana MO Maribor dr. Andreja Fištravca, sektorskega poveljnika tov. Stanka Drevenška, podpredsednico MČ Studenci gospo Marto Drozg, predsednico MČ Magdalena gospo Renato Prislan, župnika župnije Sv. Jožefa na Studencih dr. Vinka Škafarja, gospoda Slobodana Stojanoviča in predstavnike številnih organizacij iz MČ Studenci. Posebej pa smo bili veseli, da smo lahko na naši svečanosti pozdravili številne botre in donatorje.

Naše prostovoljno gasilsko društvo je imelo gasilsko vozilo GVC 16/25, ki je bilo izdelano leta 1986,  in ima vozilo za hitre intervencije GV-V2, ki je bilo izdelano leta 2001, vozilo za prevoz moštva GVM-1, ki je bilo izdelano 2006 in sodobno gasilsko vozilo MAN GVC 16/25, ki je bilo izdelano leta 2010. Zaradi delne zastarelosti voznega parka (vozilo GVC 16/25 TAM je bilo staro že 29 let), smo v letošnjem letu bili uvrščeni v plan nabave novega gasilskega vozila Javne gasilske službe mesta Maribor. Za vozilo TAM govorim »je bilo«, saj smo vozilo pred dnevi prodali našim gasilskim prijateljem v Gornje Petrovce. Ta svečanost ob predaji novega gasilskega vozila je bil velik dogodek za delovanje našega društva in pomemben mejnik pri zagotavljanju požarne varnosti ne samo na območju našega požarnega območju, ampak za področje Maribora in okolice.

Gasilsko vozilo je izdelano na podvozju MAN TGM 18-340, ima nosilnost 18 ton in moč motorja 340 KM. Nadgradnjo vozila je zelo kvalitetno izdelala firma Gasilska vozila Marjan Pušnik iz Črešnjevca.

Vozilo ima posadko 1+2. V njem je nameščena cisterna s 6000 litri vode in črpalka firme Ziegler. Črpalka ima normalni in visoki tlak in je opremljena z avtomatskim uravnavanjem pritiska. V vozilo je vgrajen elektroagregat MAG 135 SL z močjo 8 kW. Vgrajen je pnevmatski steber za razsvetljavo s 6 LED reflektorji, ki so povezani z akumulatorjem ali elektroagregatom.  V vozilo so vgrajeni 4 IDA z rezervnimi jeklenkami za varno in uspešno delo na intervenciji, elektromotorni izpihovalec zraka, potopna črpalka za umazane vode ter oprema za tehnično reševanje. Na strehi vozila je vgrajen pnevmatski dvižni vodni top LEADER za gašenje ob večjih požarih in trodelna raztezalna lestev. V vozilo je vgrajena konzola z ekranom za upravljanje z nekaterimi funkcijami vozila (sirene, modre luči, kamera, stranska osvetlitev, reflektor, vodni top, zadnje smerne luči . . .) Prav tako so v vozilo vgrajena tudi koritasta nosila v primeru potrebe po reševanju ponesrečencev. Vozilo je opremljeno z orodjem in opremo, ki je potrebna ob posredovanju pri požarih in drugih intervencijah.

To je le grob opis novega sodobnega gasilskega vozila, ki smo ga predali v uporabo. Ob potrebnem znanju in usposobljenosti naših gasilcev, smo prepričani, da bo to vozilo zagotavljalo še večjo požarno varnost vsem občanom Maribora.

Dovolite, da se zahvalimo vsem, ki so kakorkoli prispevali k nabavi tega prepotrebnega interventnega vozila. Posebej bi se radi zahvalili MO Maribor, JGS MO Maribor, vsem donatorjem in sponzorjem ter vsem krajanom MČ Studenci in MČ Magdalena, ki so prispevali sredstva za nabavo tega vozila.

Vozilo je bilo nabavljeno s sredstvi požarnega sklada MO Maribor v višini 125.000 EUR in s sredstvi društva v višini 105.000 EUR. Večino sredstev, ki jih je prispevalo društvo, so prispevali člani društva s svojim delom, za kar jim gre iskrena hvala, preostali del pa krajani ob nabiralni akciji za novo vozilo in ob novoletni nabiralni akciji ter sponzorji in donatorji. Vozilo je vredno z opremo okoli 230.000 EUR.