Tudi v letošnjem letu smo studenški gasilci organizirali in izvedli že tradicionalno gasilsko Memorialno tekmovanje starejših gasilk in gasilcev za prehodni pokal Maksa Lešnika st. Tekmovanje je potekalo na Atletskem stadionu Na Poljanah v Studencih, udeležilo pa se ga je 23 tekmovalnih enot, od tega 3 tekmovalne enote starejših gasilk.
Na tem tekmovanju smo lahko, zraven vseh tekmovalnih enot, pozdravili tudi številne goste. Med njimi so bili regijski poveljnik mariborske regije Samo Steblovnik, član sveta veteranov pri GZS Peter Šipek, predsednik GZ Maribor Slavko Kramberger, poveljnik GZ Maribor Samo Robič, podpredsednik GZ Maribor Marjan Dobaja, poveljnik JGS Maribor in v.d. direktorja JZZPR Aleš Ciringer, predsednik GZ Desternik Marjan Zelenik, poveljnik GZ Ruše Damjan Šteger, predsednik Občinske turistične zveze Maribor Stanislav Kozar, častni predsednik GZ Maribor Franc Fras, častni poveljnik GZ Maribor Jože Fras, predstavniki MČ Studenci in MČ Magdalena, gostje iz prijateljskega društva DVD Vinica iz Hrvaške in FF Strass iz sosednje Avstrije ter številni krajani in prijatelji gasilstva.
Tekmovanje je potekalo točno po urniku, sodniki so svoje delo opravili zelo dobro, saj ni bilo nobene pritožbe, prav tako pa je tekmovanje minilo brez poškodb. Vse tekmovalne enote so bile zelo zadovoljne s pripravljenim terenom in orodjem za izvedbo tekmovalnih disciplin. Pri starejših gasilkah je prvo mesto zasedla tekmovalna enota iz PGD Kapla Pondor, pri starejših gasilcih pa tekmovalna enota iz PGD Gerečja vas.
Vsi udeleženci tradicionalnega memorialnega tekmovanja so se po razglasitvi rezultatov, podelitvi pokalov in medalj ter praktičnih nagrad zadržali na prijetnem družabnem srečanju.

REZULTATI:

Datum
tekmovanja
Število
nastopajočih
enot
1. mesto 2. mesto 3. mesto
4. 9. 2015 23 PGD Gerečja vas PGD Zlatoličje PGD MB-Pobrežje
PGD Kapla Pondor – ž PGD MB-Pobrežje – ž PGD Dogoše – ž

2015_rezultati (PDF)