KRONIKA LETA 2012

10. februar 2012
Redna letna konferenca PGD MARIBOR-STUDENCI
24. marec 2012
Akcija Očistimo Slovenijo
26. april 2012
Kresovanje
4. maj 2012
Evakuacija šole Maks Durjava
6. maj 2012 Praznovali smo Florjanovo
12. maj 2012 Tekmovanje GZ Maribor za pionirje in mladino
13. maj 2012 Tekmovanje gasilske zveze Maribor za člane, članice, starejše gasilke in starejše gasilce. Na tem tekmovanju smo sodelovali z dvema članskima tekmovalnima enotama in s tekmovalno enoto starejših gasilcev. Tekmovanja GZ Maribor so bila na Atletskem stadionu Na Poljanah.
20. maj 2012 Športna pomlad v Mariboru
26. maj 2012 Državno mladinsko gasilsko tekmovanje
29. maja 2012 Sodelovali smo na Prometni šoli v Mariboru ob prikazu specialnih vozil za dijake in profesorje Prometne šole. Ob tej priliki smo prikazali tudi delovanje naših gasilskih vozil.
09. junija 2012 Veterani so se udeležili memorialnega tekmovanja v Razvanju
17. junija 2012 Ob prireditvi Turističnega društva Studenci “Pranje perila” smo z gasilskim vozilom opravljali požarno stražo
10. julija 2012 Mladinci in člani društva so se udeležili tabora gasilske mladine, ki ga organizira PGD Dornberk v Izoli
14. julija 2012 Udeležili smo se tekmovanja s čolni v Dvorjanah
07. septembra 2012 Organizirali in izvedli smo tekmovanje veteranov za “Memorial Maksa Lešnika st.”
20. septembra 2012 Sodelovali smo na prireditvi “Studenčani – Studenčanom”
11. oktobra 2012 Obiskali smo vrtec Studenci, enota Poljane, kjer smo otrokom prikazali gasilsko vozilo in jih seznanili z delom gasilcev.
23. oktober 2012 Ob mesecu varstva pred požari so nas obiskali otroci iz vrtca Studenci, enota Iztokova. Razkazali smo jim gasilski dom in naša vozila. Preizkusili so se tudi v zbijanju tarč z vedrovkami (slika).
16. november 2012 Obiskala nas je delegacija 18 gasilcev DVD Novalja z otoka Paga. Sprejeli smo jih v gasilskem domu. Delegacija je prenočila v Gostišču “Pri Janezu” na Studencih. Naslednji
dan, 17. novembra, so obiskali Javni zavod za zaščitno in požarno reševanje ter bili njihovi gostje. Zvečer smo se ponovno sestali v gasilskem domu, kjer smo ob sproščenem
pogovoru dogovorili tudi načrte za prijateljsko sodelovanje v bodoče. Delegacija iz DVD Novalje se je v nedeljo, 18. novembra, vrnila domov.
16. november 2012 Zaključili smo obnovo prostorov stopnišča, hodnika in pisarn v gasilskem domu. Uredili smo električno instalacijo, ki je bila zelo dotrajana, znižai smo stropove v hodniku in pisarnah ter uredili tla v vseh prostorih. Zamnejali smo tudi vsa vrata, ki vodijo v te prostore. V ta dela smo (kljub velikemu številu ur lastnega dela naših članov) vložili preko 12.000 EUR.
17. november 2012 Trije naši člani so se udeležili izobraževanja s praktičnimi vajami za delo s termokamerami.
22. november 2012 Prometna šola na Studencih je izvedla vajo evakuacije. Na tej vaji smo sodelovali z gasilskim vozilom, jim nudili strokovno pomoč in izvedli notranji napad s prikazom reševanja.
30. november 2012 Pionirji, mladinci in mentorji so obiskali razstavo modelov gasilskih in reševalnih vozil ter drugega orodja in opreme. Razstava je v prostorih Kadetnice. Naši mladi člani so si z zanimanjem ogledali razstavljene primerke (preko 260) vozil, opreme in orodja. Zbirko je pripravil Brane Žavcer iz PGD Selnica ob Dravi.
1. december 2012 Izdali smo brošuro s preventivno vsebino NAJ GASIM, AL´ NAJ BEŽIM!, ki jo je napisal naš gasilski tovariš OSKAR NEUVIRT. Brošuro smo natisnili v 3100 izvodih in jo bomo razdelili vsem krajanom MČ Studenci in MČ Magdalena, ki jih bomo obiskali ob novoletni nabiralni akciji in ob raznosu enolistnega koledarja.