Mestna četrt Studenci je organizirala v četrtek, 20. septembra, med 17. in 19. uro prireditev Studenčani Studenčanom, ki sodi v okvir projekta Skupaj v igri ob projektu EPK 2012. Izvedena je bila ob objektu v Erjavčevi 43, na njej pa so sodelovala številna društva. Taborniški rod Ukročena reka je prikazal taborniške veščine, Kud Studenci je pripravil slikarske delavnice, s stojnico se je predstavila Čebelarska družina Petra Močnika, Prostovoljno gasilsko društvo Studenci je prikazalo svoje novo vozilo in poskrbelo, da so mladi izvedli vajo z vedrovkami, Športno društvo Studenci pa je poskrbelo za rekreacijo.