KRONIKA LETA 2013

9. februar 2013
Nabavili smo novo termokamero ARGUS in jo namestili v vozilo MAN 16/25
1. marec 2013
Redna letna konferenca PGD MARIBOR-STUDENCI
13. april 2013
Turnir v malem nogometu v Ajdovščini
Na povabilo članov pobratenega Prostovoljnega gasilskega društva Dornberk so se naši člani udeležili 5. turnirja v malem nogometu, ki ga organizira PGD Ajdovščina.Ekipa naših članov (katerim smo nabavili nove drese) je na tem tekmovanju dostojno zastopala naše društvo.
5. maj 2013
Proslavili smo Florjanovo
12. maj 2013
Dan druženja vseh generacij
Sodelovali smo na Dnevu druženja in gibanja vseh generacij, ki je povezal stanovalce Doma pod gorco v Studencih, otroke iz Osnovne šole Janka Padežnika in vrtca Studenci pa studenške čebelarje, tabornike in prostovoljne gasilce našega društva. Kljub slabemu vremenu, so se najmlajši in tudi starejši pomerili v zbijanju tarče z vedrovko.
18. maj 2013
Pričetek obnove klubskega prostora “Florjanček”
19. maj 2013
Prikaz delovanja vozila MAN GVC 16/25 in vaja z vedrovkami za obiskovalce “Športne pomladi” na Atletskem stadionu Na Poljanah
15. junij 2013
Tekmovanje GZ Maribor – pionirji in mladina
16. junij 2013
Tekmovanje GZ Maribor – člani in veterani
10. julij 2013
Tabor gasilske mladine PGD Dornberk in PGD Maribor-Studenci v Izoli do 20. julija 2013
20. julij 2013
Tekmovanje gasilskih reševalnih čolnov v Dvorjanah
23. avgust 2013
Prikazna vaja in pomoč pri evakuaciji v Bumbar parku na Studencih
6. september 2013
15. memorialno tekmovanje starejših gasilcev za “Memorial Maksa Lešnika st.” na Atletskem stadionu Na Poljanah in predaja v uporabo novega čolna s prikolico
7. september 2013
Memorialno tekmovanje ribičev v organizaciji PGD Hotinja vas
5. oktober 2013
Obisk sejma, razstave in tekmovanja ob Sejmu zaščite in reševanja v Velenju
8. oktobra 2013
Obiskali smo vrtec Studenci – enota Iztokova in enota Pekrska in prikazali otrokom opremo in orodje
12. oktobra 2013
Udeležba članske tekmovalne enote na tekmovanju za I. pokal Peker
17. oktober 2013
Obisk vrtca Studenci – enota Groharjeva
17. oktober 2013
Sodelovanje na prireditvi Studenčani – Studenčanom v organizaciji MČ Studenci
18. oktobra 2013
Sektorska gasilska vaja v podjetju HENKEL Slovenija
8. novembra 2013
Sodelovali smo na akciji evakuacije na zavarovalnici GRAWE
13. november 2013
Prikaz opreme in sodelovanje pri vaji evakuacije na Prometni šoli Maribor
20. november 2013
Vaja evakuacije in prikaz delovanja gasilnikov na OŠ Janka Padežnik
21. november 2013
Pregled društva s strani GZ Maribor po II. delu ocenjevanja PGD za društva GZ Maribor
23. november 2013
Praznovali smo 30. obletnico pobratenja