KRONIKA LETA 2016

5. januar 2016
Udeležili smo se Redne letne konference FF Strass v Avstriji
9. januar 2016
Srečanje ob tradicionalnem “novoletnem bograču” v gasilskem domu
23. januar 2016
Udeležili smo se občnega zbora prijateljskega DVD Vinica na Hrvaškem
12. februar 2016
Redna letna konferenca PGD MARIBOR-STUDENCI
5. marec 2016
Udeležili smo se občnega zbora pobratenega PGD Dornberk
6. marec 2016
Sodelovali smo na mladinskem kvizu GZ Maribor v Pekrah
19. marec 2016
Sodelovali smo na praznovanju Sv. Jožefa na Studencih
27. marec 2016
Udeležili smo se pogreba člana PGD Dornberk Danila Rijavca
14. aprila 2016
Sodelovali smo na proslavi MČ Studenci, ki je bila na OŠ Janka Padežnika
4. maja 2016
Udeležili smo se svečanosti ob Dnevu Sv. Florjana v Vinici na Hrvaškem
8. maja 2016
Praznovali smo dan našega zavetnika Sv. Florjana. Udeležili smo se maše in organizirali srečanje v gasilskem domu. Prisotni so bili tudi naši prijatelji iz Vinice.
10. maja 2016
Predstavili smo vozilo AC 16/60 na Prometni šoli ob dnevu prometne varnosti.
11. maja 2016
Organizirali smo predstavitev novih Pravil gasilske službe prostovoljnih gasilcev.
14. maja 2016
Sodelovali smo na prireditvi “Pohod treh generacij”, ki ga organizirata OŠ Janka Padežnika in Dom pod Gorco
19. maja 2016
Udeležili smo se gasilske vaje v organizaciji GZ Ruše.
22. maja 2016
Sodelovali smo na prireditvi “Športna pomlad”, organizirani na atletskem stadionu Na Poljanah
4. junija 2016
Udeležili smo se tekmovanja GZ Maribor z mladinsko in pionirsko tekmovalno enoto
5. junija 2016
Udeležili smo se tekmovanja GZ Maribor z dvema članskima in eno veteransko tekmovalno enoto.
13. junija 2016
Pričeli smo z urejanjem garaže po dokončanju novega tlaka v garaži – barvanje garaže in namestitev garderobnih omaric,
ki je trajalo več dni.
21. junija 2016
Prikazali smo vozila in opremo v vrtcu Jožice Flander.
23. junija 2016
Prikazali smo vozila in opremo v vrtcu na Radvanjski cesti.
24. junija 2016
Na predavanju v Izobraževalnem centru v Pekrah smo predstavili delovanje našega društva, kasneje pa smo organizirali
ogled vozil in opreme za delegacijo Oružanih snaga Bosne i Hercegovine.
30. junija 2016
Predstavitev vozil in opreme v otroškem vrtcu Don Bosco.
30. junija 2016
Obiskala sta nas častni predsednik Hrvatske vatrogasne zajednice g.Teodor Fricki in poveljnik Hrvatske vatrogasne zajednice g. Željko Popovič.
julij 2016
Tabor mladine v Izoli 2016
16. julija 2016
Udeležili smo se tekmovanja s čolni na reki Dravi v Dvorjanah
5. avgusta 2016
Sodelovali smo na regijskem srečanju veteranov mariborske regije v Framu
6. avgusta 2016
Udeležili smo se proslave ob Dnevu gasilcev GZ Maribor in 130-letnici PGD Fram
3. septembra 2016
Sodelovali smo na ribiškem tekmovanju “Pezdirčev memorial” v organizaciji PGD Hotinja vas
9. septembra 2016
Organizirali in izvedli smo Memorialno tekmovanje za “Prehodni pokal Maksa Lešnika st.”
10. septembra 2016
Udeležili smo se regijskega tekmovanja mladine v orientaciji na Arehu, ki ga je organizirala GZ Ruše
14. septembra 2016
Sodelovali smo na posvetu šoferjev o CPP v Pekrah v organizaciji GZ Maribor
17.septembra 2016
Sodelovali smo na razstavi gasilske opreme in veliki vaji v organizaciji PGD Brezje
18. september 2016
Udeležili smo se tekmovanja pionirjev v Malečniku (sliki)
23. september 2016
Udeležili smo se listine o prijateljskem sodelovanju med GZ Maribor in Vatrogasnim savezom Raške v Kraljevu
30. september 2016
Poslovili smo se od našega dolgoletnega aktivnega člana Antona Bratuše
1. oktober 2016
Sodelovali smo na strojniškem posvetu v Pekrah v organizaciji GZ Maribor
2. oktober 2016
Udeležili smo se tekmovanja pionirjev v Miklavžu na Dravskem polju
6. oktober 2016
Predstavili smo vozilo AC 16/60 in pomagali pri organizaciji prireditve “Studenčani Studenčanom”
9. oktober 2016
Sodelovali smo na državni vaji “Vlak 2016”, ki je bila organizirana na železniškem mostu pri EUROPARKU
12. oktober 2016
Prikaz orodja in opreme v vrtcu Studenci – enota Groharjeva ulica
13. oktober 2016
Prikaz opreme in orodja v vrtcu Studenci – enota Iztokova ulica
15. oktober 2016
Sodelovali smo na tečaju “Prvi posredovalci”, ki je bil organiziran v našem društvu
19. oktober 2016
Izvedba vaje in prikaz orodja in opreme ob evakuaciji na OŠ Franceta Prešerna
22. oktober 2016
Organizirali in izvedli smo srečanje UO pobratenega in prijateljskih PGD (Dornberk, Formin, Osek, Destrnik)
26. oktober 2016
Izvedli smo vajo in prikaz opreme v vrtcu Don Bosco
27. oktober 2016
V društvu smo organizirali kostanjev piknik za pionirje in mladino s starši
28. oktober 2016
Nudili smo pomoč pri evakuaciji učencev OŠ Janka Padežnika, izvedli vajo in prikazali opremo in orodje
11. novembra 2016
Izvedli smo vajo in nadzorovali evakuacijo v podjetju ECOLAB na Studencih
12. novembra 2016
Predstavili smo gasilsko orodje in opremo v trgovskem centru TUŠ na Studencih. Sodelovali so tudi člani PGD Maribor-mesto, PGD Kamnica in PIGD Henkel Slovenija.
14. novembra 2016
Imeli smo sejo poveljstva društva
28. novembra 2016
Izvedli smo vajo in sodelovali pri evakuaciji na Prometni šoli Maribor
2. decembra 2016
Pregled in ocenjevanje društva po II. delu. Pregled je opravila komisija GZ Maribor
8. decembra 2016
Mladinci in pionirji so v gasilskem domu izdelovali novoletne čestitke
27. decembra 2016
Skupno s prijateljskimi gasilskimi društvi PGD Formin, PGD Destrnik in PGD Osek smo obiskali grob Ivana Sisingerja