Na predlog upravnega odbora PGD Maribor-Studenci je bilo na rednem letnem občnem zboru leta 1997 sklenjeno, da se v spomin na velikana in neumornega gasilskega veterana ter častnega poveljnika PGD Maribor-Studenci MAKSA LEŠNIKA st. vsako leto organizira memorialno pokalno tekmovanje starejših gasilcev.

Maks Lešnik st. se je od svoje zgodnje mladosti zapisal aktivnosti v gasilstvu in je vso svojo mladostno in ostalo življenjsko obdobje posvetil gasilstvu na Studencih in bil tudi nekaj desetletij poveljnik tega društva. Še danes se ga mnogi Studenčani radi spominjajo kot zelo priljubljenega, predanega in požrtvovalnega gasilca, ki je v svojem življenju imel vedno na prvem mestu klic gasilske sirene, ki je oznanjala, da je nekdo potreben pomoči. V trenutku je zapustil svojo mehanično delavnico za popravilo koles in druge mehanične dejavnosti, ki jo je imel na Studencih, prav tako pa je ob klicu sirene ne glede na čas in vreme zapustil svojo družino, sedel za krmilo gasilskega avtomobila in že je hitel pomagati reševati in gasiti kamor jr bilo društvo poklicano. Do svoje 70-letnice starosti, ko se je kot gasilski veteran predajal gasilskim vrstam, je bilo za njim preko 50 let aktivnega dela v gasilski organizaciji in preko 4000 akcij, na katerih je sodeloval in velik del le-teh tudi vodil, predvsem na požarih in mnogih drugih reševalnih akcijah. Kot strog in visoko strokovni gasilski funkcionar, a hkrati kot dober oče vsem, ki so z njim aktivno sodelovali v društvu, kar še posebej velja njegovemu strokovnemu usposabljanju vsega članstva, posebej pa je svojo pozornost namenjal vzgoji mladih gasilskih pionirjev in mladincev.

In prav zaradi teh velikih zaslug v PGD Maribor-Studenci in v širšem prostoru Maribora, smo se studenški gasilci odločili, da organiziramo memorialno pokalno tekmovanje, posvečeno njegovemu delu in aktivnostim.

24. septembra 1999 smo tako organizirali prvo tekmovanje starejših gasilcev, na katerem je sodelovalo 10 tekmovalnih enot iz območja Gasilske zveze Maribor. Sodelovale so tudi tekmovalne enote iz pobratenega PGD Dornberk in prijateljskih PGD Formin in Osek.

Po zelo uspelem tekmovanju smo organizirali tovariško srečanje vseh udeležencev memorialnega tekmovanja in drugih vabljenih gostov, na katerem smo se dogovorili, da postane to memorialno pokalno tekmovanje tradicionalno.

Ivan Sisinger

POKALNI ZMAGOVALCI MEMORIALNEGA TEKMOVANJA ZA PREHODNI POKAL
MAKSA LEŠNIKA ST. –
ORGANIZATOR PGD MARIBOR-STUDENCI

Datum
tekmovanja
Število
nastopajočih
enot
1. mesto 2. mesto 3. mesto
24. 09. 1999 10 PGD Hotinja vas PGD Zlatoličje PGD Malečnik
29. 09. 2000 10 PGD Hotinja vas PGD Malečnik PGD Starše
28. 09. 2001 16 PGD Hotinja vas PGD Pobrežje PGD Dvorjane
14. 09. 2002 12 PGD Hotinja vas PGD Pobrežje II. PGD Zlatoličje
12. 09. 2003 17 PGD Zlatoličje PGD Pobrežje PGD Hotinja vas
17. 09. 2004 14 PGD Zlatoličje PGD Pobrežje PGD Malečnik
PGD Pobrežje – ž
16. 09. 2005 17 PGD Pobrežje PGD Zlatoličje PGD Hotinja vas
PGD Pobrežje – ž
8. 9. 2006 16 PGD Pobrežje PGD Zlatoličje PGD Dvorjane
PGD Pobrežje – ž PGD Hoče – ž
14. 9. 2007 14 PGD Pobrežje PGD Zlatoličje PGD Dvorjane
PGD Pobrežje – ž PGD Hoče – ž
12. 9. 2008 17 PGD Pobrežje PGD Zlatoličje PGD Pekre
PGD Pobrežje – ž PGD Hoče – ž
11. 9. 2009 20 PGD Pobrežje PGD Zlatoličje PGD Pekre
PGD Pobrežje – ž PGD Hoče – ž
10. 9. 2010 19 PGD Zlatoličje PGD Pekre PGD Slov. Bistrica
PGD Hoče – ž
2. 9. 2011 19 PGD Gerečja vas PGD Zlatoličje PGD Razvanje
4 PGD Kapla Pondor – ž PGD Dogoše – ž PGD Pobrežje – ž
7. 9. 2012 18 PGD MB-Pobrežje PGD Slov. Bistrica PGD Gerečja vas
5 PGD Kapla Pondor – ž PGD Pobrežje – ž PGD Dogoše – ž
6. 9. 2013 19 PGD Pekre PGD Razvanje PGD Gerečja vas
4 PGD Kapla Pondor – ž PGD Pobrežje – ž PGD Dogoše – ž
5. 9. 2014 21 PGD Gerečja vas PGD Razvanje PGD Zlatoličje
PGD Kapla Pondor – ž PGD Hoče – ž PGD Pobrežje – ž
4. 9. 2015 23 PGD Gerečja vas PGD Zlatoličje PGD MB-Pobrežje
PGD Kapla Pondor – ž PGD MB-Pobrežje – ž PGD Dogoše – ž
9. 9. 2016 20 PGD Gerečja vas PIGD Impol PGD Starše
4 PGD Prepolje – ž PGD MB-Pobrežje – ž PGD Dogoše – ž
8. 9. 2017 23 PGD Zg. Bistrica – Impol PGD Gerečja vas PGD Zlatoličje
PGD Prepolje – ž PGD Kapla Pondor – ž PGD Dogoše – ž
7. 9. 2018 25 PIGD Impol PGD Gerečja vas PGD Slov. Bistrica
PGD Kapla Pondor – ž PGD Prepolje – ž PGD MB Pobrežje – ž
7. 9. 2019 20 PIGD Impol PGD Zg. Bistrica PGD Zlatoličje
PGD Kapla Pondor – ž PGD Prepolje – ž PGD Dogoše – ž
4. 9. 2020 Tekmovanje je bilo zaradi pandemije COVID 19 odpovedano!
3. 9. 2021 13+2 PGD Gerečja vas PIGD Impol PGD Zlatoličje
PGD Dogoše – ž PGD Pobrežje – ž
9. 9. 2022 15+3 PGD Gerečja vas PIGD Impol PGD Zlatoličje
PGD Dogoše – ž PGD Cerkvenjak – ž PGD Pobrežje – ž
8. 9. 2023 17+3 PIGD Impol PGD Gerečja vas PGD Pobrežje
PGD Prepolje – ž PGD Dogoše – ž PGD Pobrežje – ž
Rdeče – pokal v trajno last

Memorial leta 2006

Memorial leta 2007