85-LETNICA DELOVANJA PGD MARIBOR-STUDENCI, PREDAJA NOVEGA VOZILA IN POKALNO GASILSKO TEKMOVANJE STAREJŠIH GASILCEV ZA MEMORIAL MAKSA LEŠNIKA st.

Tudi letos smo gasilci PGD Maribor-Studenci organizirali že tradicionalno pokalno tekmovanje starejših gasilcev za memorial MAKSA LEŠNIKA st. Še posebej svečano pa smo obeležili tudi 85-letnico delovanja te humane organizacije v našem kraju. Ob tem pa smo z velikim veseljem in ponosom predali svojemu namenu tudi novo gasilsko vozilo za prevoz moštva GVM-1. Tekmovanje, proslava pomembnega jubileja in predaja vozila je bilo na atletskem stadionu Na Poljanah v Mariboru 8. septembra 2006.

Maks Lešnik st. je bil od svoje zgodnje mladosti zapisan gasilski organizaciji. V gasilske vrste se je vpisal davnega leta 1927 v Studencih. Bil je vzoren in izredno požrtvovalen gasilec. Več desetletij je bil poveljnik v našem gasilskem društvu. Še danes se ga mnogi Studenčani spominjajo kot priljubljenega, predanega in požrtvovalnega gasilca, ki mu je bil vedno na prvem mestu klic sirene. Prav zaradi tega smo se studenški gasilci odločili, da organiziramo memorialno pokalno tekmovanje, posvečeno njegovemu delu in aktivnostim.
Memorialnega tekmovanja, letos že osmega, se je udeležilo 16 tekmovalnih enot starejših gasilcev in gasilk iz GZ Maribor, GZ Starše, GZ Gorišnica, GZ Lenart, GZ Destrnik in gasilci iz pobratenega Prostovoljnega gasilskega društva Dornberk iz GZ Goriške. Z vsemi omenjenimi gasilci ima naše društvo zelo dobre prijateljske vezi.
Ob tem praznovanju smo se studenški gasilci spomnili naših ustanoviteljev, ki so pred 85. leti ustanovili naše prostovoljno gasilsko društvo. Skorajda iz nič so naši ustanovitelji davnega leta 1921 na pobudo takratnega župana občine Studenci Alojza Kaloha ustanovili Prostovoljno gasilsko četo. Danes, po petinosemdesetih letih aktivnega dela v gasilstvu, se naše društvo uvršča med razvita, moderna gasilska društva z razvito gasilsko službo in sodobno opremo za reševanje na področju požarnega varstva, zaščite in reševanja. V kulturnem programu so sodelovali pevci iz PGD Malečnika, ljudske pevke iz PGD Osek in godba na pihala PGD Maribor-mesto.
Posebej pa smo ponosni na pomembno pridobitev – novo gasilsko vozilo za prevoz moštva GVM-1. Z veliko truda, požrtvovalnosti in odrekanja, nam je uspelo nabaviti sodobno gasilsko vozilo, ki smo ga ob tej priliki predali svojemu namenu. Krst gasilskega vozila je opravil župnik župnišča Sv. Jožefa na Studencih g. Škafar.
Po tekmovanju in proslavi pomembnega jubileja ter predaji sodobnega gasilskega vozila smo podelili vsaki tekmovalni enoti spominsko priznanje za udeležbo, prve tri tekmovalne enote so prejele pokale in vsak tekmovalec tudi medaljo, zmagovalna enota pa je prejela tudi prehodni pokal, ki bo krasil njihove vitrine najmanj do naslednjega memorialnega tekmovanja. V prijetnem pogovoru in skromni zakuski smo se udeleženci dogovorili, da se tudi v prihodnjem letu ponovno srečamo na že devetem memorialnem tekmovanju Na Poljanah v Mariboru.
Prva tri mesta na memorialnem tekmovanju pa so zasedle naslednje tekmovalne enote starejših gasilcev:

1. mesto           PGD Maribor-Pobrežje
2. mesto           PGD Zlatoličje
3. mesto           PGD Dvorjane

PGD Maribor-Studenci