Ponosno se ozrimo nazaj in pogumno poglejmo v prihodnost!

Prostovoljno gasilsko društvo Maribor-Studenci je praznovalo v letu 2006 lep in visok jubilej – 85. obletnico ustanovitve. Kljub več kot 137-letni tradiciji gasilstva na Slovenskem, smo studenški gasilci ponosni, da smo lahko 85 let skupno z našimi kolegi širom po Sloveniji gojili in razvijali humano poslanstvo gasilstva in s svojim delom v korist ljudem v nesreči pomagali soustvarjati lik slovenskega prostovoljnega gasilca. »NA POMOČ« je geslo in vodilo slovenskih gasilcev, ki se je prenašalo iz roda v rod in se ohranilo vse do današnjih dni. Skorajda iz nič so naši ustanovitelji na pobudo takratnega župana občine Studenci ALOJZA KALOHA leta 1921 ustanovili Prostovoljno gasilsko četo Studenci. Z veliko vnemo so se ustanovitelji lotili dela in si še istega leta pridobili barako, v kateri so imeli svoj gasilski dom. Z iznajdljivostjo in požrtvovalnostjo so se lotili v letu 1937 izgradnje gasilskega doma. Le-ta je bil leta 1939 dokončan in predan svojemu namenu. Gasilski dom je bil obnovljen leta 1998 in je še danes med večjimi in lepšimi zgradbami v Studencih, zgrajen pa je bil izključno s prostovoljnim delom. Tudi pri opremi so studenški gasilci hitro napredovali in se z leti opremljali s sodobno gasilsko in reševalno tehniko, ki je vedno pripravljena za uporabo ob različnih intervencijah. Danes, po petinosemdesetih letih aktivnega dela v gasilstvu, se Prostovoljno gasilsko društva Maribor-Studenci uvršča med razvita, moderna gasilska društva z razvito gasilsko službo in sodobno opremo za reševanje na področju požarnega varstva, zaščite in reševanja. Velik del sredstev, ki so bila potrebna zato, da se lahko pohvalimo s sodobno opremo in dobro organizacijo, smo studenški gasilci pridobili s pomočjo naših krajanov, ki znajo v veliki meri ceniti humanost in prostovoljnost gasilcev. Ni nam težko kadarkoli in kjerkoli pomagati tistemu, ki je naše pomoči potreben. V petinosemdesetih letih je društvo doživelo velike vzpone, kakor tudi manjše padce. Prepričan sem, da bo naše društvo v naslednjih letih, še bolj napredovalo. To nam bo nedvomno uspelo, saj nas ob stalni pripravljenosti pomagati bližnjemu v nesreči, vežejo tudi tovariške vezi in prijateljski odnosi, predvsem pa mladina, ki zavzema v delu društva pomembno mesto. Pri tem pa poudarjamo, da je vsak član našega društva zelo pomemben in še kako potreben. Posebej je poudarjeno tovarištvo in prijateljstvo, nekaj, ki prijetno dopolnjuje naše veliko odgovornost in delo in nas še bolj združuje in plemeniti. Odsev tega je naša tradicionalna odprtost do drugih med katerimi so dolgoletna pobratenja in prijateljska sodelovanja s številnimi gasilci. Posebno smo ponosni na naše pobratenje s prostovoljnimi gasilci iz Dornberka pri Novi Gorici in prijateljskega sodelovanja z gasilci iz Formina, Oseka, Desternika in seveda našimi sosednjimi gasilskimi društvi v GZ Maribor, kakor tudi poklicnimi kolegi iz Javnega zavoda za gasilsko in požarno reševanje. Studenški gasilci se zavedamo svoje odgovornosti do dela in pridobitev naših prednikov, ki so dolga leta gradili in negovali ime in sloves našega prostovoljnega gasilskega društva, zato bomo še vnaprej vztrajali v tem humanem poslanstvu.

Predsednik PGD Maribor-Studenci Maks Lešnik, inž.