Poročilo o sodelovanju pri intervenciji na Krasu

22. 07. 2006 (04.00) – 23. 07. 2006 (00.00)

Prisotni: Pasterk Anton, Lončarič Peter, Prokič Matej, Gospodarič Demetrij, Videnšek Denis, Pintarič Miran, Bratuša Tilen. Na intervenciji je bilo prisotno vozilo PGD Maribor-Studenci IVECO GVV-2.

Odhod iz gasilskega doma PGD Maribor-Studenci 22. 07. 2006 ob 04.30. Na področje Krasa smo prispeli ob 07.00. Stacionirali smo se v gasilskem domu pobratenega gasilskega društva Dornberk ter takoj odšli na požarišče.
Sodelovali smo v sestavi domače prostovoljne gasilske enote Dornberk. Naša naloga je bila varovanje na cesti, ki vodi od Branika proti vasi Pedrovo.
Po dveh urah varovanja na omenjeni cesti, smo se razdelili v dve ekipi. V prvi ekipi, ki je ostala na prvotno določeni lokaciji so z vozilom GVV-2 ostali Pasterk Anton, Gospodarič Demetrij, Videnšek Denis in Bratuša Tilen.
Druga ekipa, v kateri smo bili Lončarič Peter, Prokič Matej in Pintarič Miran, pa je bila poslana skupaj z domačo enoto PGD Dornberk in vozilom Pinzgauer GV-GP na varovanje prehoda požara preko ceste, ki vodi od Branika proti Komnu.
V popoldanskem času, ko se je situacija na obeh omenjenih lokacijah nekoliko umirila, pa smo morali skupno nujno posredovati pri vasi Jablanec, kjer je požar ogrožal hiše.
2. ekipa je med potjo v Jablanec posredovala še na travniškem požaru pri Komnu, ki smo ga uspešno lokalizirali in s pomočjo helikopterja SV tudi pogasili. Nato smo se odpravili v vas Jablanec, kjer pa je bil požar že pod nadzorom ob pomoči letala Canaderja. Po uspešni intervenciji smo se vrnili v štab, kjer smo dobili malico.
Nato smo bili dodeljeni za zamenjavo ekip, ki so varovale gozdno pot od Škrbine proti Lipi. To nalogo smo uspešno opravljali do 21.00, ko so prispele nočne ekipe na požarišče, mi pa smo odšli v gasilski dom Dornberk na počitek.
Dne 22. 07. 2006 smo aktivno delali na požarišču 14 ur.

23. 07. 2006 smo odšli na požarišče ob 07.00. Ko smo se javili v štabu, smo dobili zajtrk. Prva ekipa je takoj pričela samostojno z obvozi na cesti od Branika proti Komnu, kjer so se pojavljala nova žarišča. Ta žarišča smo uspešno gasili in preprečevali širjenje požara vse do povratka v Maribor v poznih večernih urah.
Druga ekipa je v spremstvu gasilcev iz Dornberka odšla na ogled in varovanje v vas Pedrovo. Po ogledu in zavarovanju pa smo odšli na križišče k Lipi, kjer je obstajala možnost preskoka požara preko gozdne poti proti vasi Pedrovo in Škržatu. To linijo smo ob pomoči še drugih ekip uspešno varovali do poznega popoldneva, nato pa je požar preskočil gozdno pot. Potreben je bil hiter umik gasilskih enot, saj je obstajala velika nevarnost, da požar zajame sodelujoče gasilce in gasilska vozila. Umaknili smo se proti štabu, nato pa smo morali takoj v vas Pedrovo na požarno stražo, saj je obstajala velika nevarnost zaradi preskoka požara pri Lipi.
Ob 17. uri smo se obe ekipi dobili na križišču cest za Pedrovo, kjer se je del naše ekipe odpravljal v Maribor zaradi zamenjave nekaterih članov, ki so morali v ponedeljek v službo. Del ekipe, ki je ostal na požarišču, pa je skupaj z gasilci PGD Dornberk odšel na gozdno pot nad vasjo Pedrovo, kjer smo opravljali protivžige in na ta način preprečili, da bi se požar prebil do vasi Pedrovo.
Ob 21.00 je na požarišče prispela nočna ekipa, tako, da smo lahko zapustili požarišče in se napotili na počitek v gasilski dom Dornberk.
Dne 23. 07. 2006 smo aktivno delali na požarišču 14 ur.

24. 07. 2006 (04.00) – 2. 07. 2006 (12.00)

Prisotni: Pasterk Anton, Lončarič Peter, Videnšek Denis, Gospodarič Demetrij, Banovič  Rado in Ketiš Dejan. Na intervenciji je bilo prisotno vozilo PGD Maribor-Studenci IVECO GVV-2.

24. 07. 2006 – od 07.00-19.00 – varovali smo požarno linijo pod Sveto Katarino
na Skržatu. (12 ur)

25. 07. 2006 – od 07.00-16.00 – gasili smo manjša žarišča požara na Trstelju
(9 ur)

26. 07. 2006 – od 07.00-16.00 – obhodi požarišča od Železnih vrat do ceste za
Komen. (9 ur)

27. 07. 2006 – od 07.00-12.00 – odhod s požarišča in prihod v Maribor,
pospravljanje uporabljene opreme in priprava
vozila in opreme za nove intervencije. (5 ur)

Poročilo pripravil: Peter Lončarič, GČ