Ob lepem, sončnem vremenu smo se tudi letos zbrali gasilci na že tradicionalnem srečanju in tekmovanju starejših gasilcev in gasilk za Memorial Maksa Lešnika st. Tekmovanja se je udeležilo 12 tekmovalnih enot starejših gasilcev in 2 tekmovalni enoti starejših gasilk. Tekmovanje in srečanje je potekalo v zelo prijetnem vzdušju ob katerem pa se je čutila tudi tekmovalnost nastopajočih enot, saj so si vsi želeli doseči čim boljši rezultat in na ta način prikazati svojo pripravljenost in dokazati rezultate svojega dela v pripravah na gasilska tekmovanja. Tekmovalne enote so nastopale po izžrebanem vrstnem redu brez zastojev, tekmovalni odbor in ocenjevalne komisije pa so svoje delo odlično opravili, saj ni bilo nobenih pripomb na delo ocenjevalnih komisij. Po opravljenem tekmovanju je bilo organizirano druženje vseh sodelujočih na stadionu. Vsi nastopajoči so bili enotnega mnenja, da je bilo to memorialno tekmovanje ponovno zelo prijetno srečanje in druženje starejših gasilcev in gasilk mariborske gasilske zveze in prijateljskih gasilskih društev. Rezultati tekmovanja za Memorial Maksa Lešnika st. 2007 (tabela rezultati) Prehodni pokal so gasilci PGD Maribor-Pobrežje dobili v trajno last, saj so zmagali že tretjič zapored.

Rezultati.pdf

POKALNI ZMAGOVALCI MEMORIALNEGA TEKMOVANJA ZA PREHODNI POKAL
MAKSA LEŠNIKA ST. –
ORGANIZATOR PGD MARIBOR-STUDENCI

Datum
tekmovanja
Število
nastopajočih
enot
1. mesto 2. mesto 3. mesto
14. 9. 2007 14 PGD Pobrežje PGD Zlatoličje PGD Dvorjane
PGD Pobrežje – ž PGD Hoče – ž