Poročilo o dejavnostih PGD Maribor Studenci v mesecu požarne varnosti

Gasilci PGD Maribor Studenci smo v mesecu požarne varnosti izvajali predvsem izobraževanja in predstavitve našega dela v vzgojno varstvenih ustanovah. Prav tako smo se udeleževali gasilskih vaj, na katere smo bili povabljeni. Organizirali in udeležili smo se naslednjih aktivnosti:

  • 1. 10. 2007 sta se poveljnik in podpoveljnik udeležila seje poveljstva I. sektorja na katerem smo govorili o aktivnostih v mesecu požarne varnosti.
  • 1. 10. 2007 smo sodelovali na nenapovedani gasilski vaji v organizaciji GZ Maribor na kmetiji Hauptman v Zgornjem Slemenu. Vaje se je udeležilo osemnajst članov z GVC 16/25, GVC 16/40 in dvema GVM.
  • 8. 10. 2007 smo sodelovali na gasilski vaji prikaza evakuacije v domu starostnikov na Teznu v organizaciji občinskega gasilskega poveljstva MO Maribor z GVC16/25 in sedmimi gasilci.
  • 13. 10. 2007 smo sodelovali na gasilski vaji v organizaciji PGD Pekre v Pekrah z GV-V2 in sedmimi gasilci.
  • 16.10. 2007 smo organizirali dan odprtih vrat. Povabili smo otroke in vzgojitelje Vrtca Studenci, ter občane. Osem gasilcev je 60 otrokom razkazalo opremo in gasilski dom.
  • 19. 10. 2007 smo se na povabilo PGD Dornberk udeležili osrednje gasilske vaje »Požar v naravi« ob Republiških dnevih zaščite in reševanja v Novi gorici z GV-V2 in petimi gasilci.
  • 23.10. 2007 smo pripravili prikazno vajo evakuacije, reševanja in gašenja za učence in učitelje Osnovne šole Janko Padežnik. Vajo si je ogledalo preko 250 otrok in učiteljev. Enajst gasilcev je sodelovalo z GVC16/25, GVC 16/40 in GVM.
  • V sklopu meseca požarne varnosti smo 25. 10. 2007 za 90 dijakov Prometne šole izvedli prikaz evakuacije in gasilske tehnike ter jih seznanili z gasilnimi aparati pri čemer so tudi sami gasili. Z GVC 16/25 in GVM se je prikaza udeležilo šest naših gasilcev.
  • Pet gasilcev se je tudi udeležilo teoretičnega dela usposabljanja za delo z motornimi žagami, ki ga je ob mesecu požarne varnosti organiziralo PGD Kamnica. Praktičen del bo izveden v mesecu novembru.

Poveljnik PGD Maribor Studenci
Anton Klemenčič

Učenci Osnovne šole Janko Padežnik so ob vaji evakuacije iz šole, ki smo jo izvedli v mesecu požarne varnosti zapisali naslednje:

Evakuacija oziroma začasni umik iz ogroženega območja se izvede v primerih požara, potresa… Da umik poteka dovolj hitro in urejeno, je potrebno izdelati načrt umika iz stavbe – šole. Uporabniki stavbe (učenci in zaposleni) morajo biti seznanjeni z načrtom umika. Tega pa najbolje spoznajo z vajo. Zato smo 23.10. skupaj z gasilci PGD Studenci izvedli evakuacijo iz stavbe za primer požara v šolski stavbi. Učenci so se dovolj hitro in urejeno umaknili na zbirna mesta.