V okviru praznovanja 90. obletnice delovanja našega društva, smo pripravili veliko vajo na zgradbe OŠ Janka Padežnika na Studencih. Po predpostavki, da je v šolo ob velikem neurju udarila strela in je pričelo goreti v zgornjih prostorih šole. V šoli se je v tem času zadrževalo le malo učencev. Večina le-teh je bila v spodnjih prostorih, nekaj pa jih je bilo v zgornjih učilnicah, zato so zaposleni začeli takoj z evakuacijo učencev iz spodnjih prostorov, ob prihodu gasilcev pa so le-ti pričeli z reševanjem učencev z avtomehanično lestvijo JZZPR. Del učencev, ki so se ob udaru strele poškodovali, so gasilci, ki so vstopili z izolirnimi dihalnimi aparati prenesli iz gorečega objekta in jih predali ekipi PMP. Druga skupina, ki se je prav tako opremila z izolirnimi dihalnimi aparati pa je izvedla notranji napad. Na nasprotni strani objekta sta dve avtomehanični lestvi ob podpori kombiniranih vozil pričele z gašenjem požara preko ostrešja. Ekipa gasilcev pa je na vzhodni strani objekta postavila tridelno lestev za vstop na podstrešje objekta in gašenje požara na podstrešju.

Ker je ob neurju nastala tudi poškodba vodovodnega omrežja, je bilo potrebno za zagotovitev požarne vode narediti verigo za dobavo vode iz reke Drave. Dostop do odvzemališča vode je bil precej težaven zaradi strmega pobočja. Zaradi potrebe po večji količini vode, sta bili iz reke Drave napeljani dve liniji do požarišča. Obe verigi sta v zelo kratkem času dobavili vodo do požarišča, tako da ni prišlo do pomanjkanja vode. Po kratkem času reševanja in intenzivnega gašenja je bila vaja uspešno zaključena.

V vaji, ki jo je načrtoval poveljnik PGD Anton Klemenčič, vodil pa jo je sektorski poveljnik Stanko Drevenšek in podpoveljnik PGD Peter Lončarič, je sodelovalo 73 gasilcev z naslednjo tehniko:

3 ALK (JZZPR, PGD Maribor-mesto, PGD Radvanje)
4 GVC 16/25 (PGD Maribor-Studenci, PGD Pekre, PGD Radvanje, PGD Kamnica)
1 GVV-2 (PGD Maribor-Studenci)
3 GVM-1 s prikolicami (PGD Maribor-Pobrežje, PGD Maribor-mesto, PIGD Henkel Slovenija)
1 GVGP-2 (PGD Dornberk)
2 vozilo za PMP
1 poveljniško vozilo.

Vajo je zelo zanimivo za prisotne gledalce, ki se jih je nabralo kar precej, komentiral Oskar Neuvirt.