Na že tradicionalnem tekmovanju (letos je bilo to tekmovanje že 13.), ki smo ga organizirali studenški gasilci 2. septembra 2011 na Atletskem stadionu Na Poljanah v Studencih, je sodelovalo kar 23 tekmovalnih enot starejših gasilcev (19 tekmovalnih enot starejših gasilcev in 4 tekmovalne enote starejših gasilk). Tekmovanje je potekalo v lepem vremenu, čeprav so se nad stadionom zbirali temni oblaki, ki so prinesli dež takoj po tekmovanju. Tekmovalne enote so na zelo dobro pripravljenih tekmovalnih progah in orodju dosegale zadovoljive rezultate. Prvič so se tega tekmovanja udeležili starejši gasilci iz Gerečje vasi in starejše gasilke iz PGD Kapla-Pondor. Oboji so tudi zmagali v svojih kategorijah za kar smo jim iskreno čestitali.
Tradicionalnega tekmovanja so se udeležili tudi številni gostje in krajani Studenc. Med gostii so bili častni predsednik GZS Ernest Eöry, regijski poveljnik in član UO GZS Miran Predikaka, vodja službe za zaščito, reševanje in obrambno načrtovanje MO Maribor Slobodan Stojanovič, direktor JZZPR Maribor Janez Keček, poveljnik poveljstva JGS Maribor Aleš Ciringer, podpredsednik GZ Maribor Peter Šipek, poveljnik GZ Maribor Alojz Satler, poveljnik GZ Ruše Samo Steblovnik, predsednik sveta MČ Studenci Stanislav Koler, častni poveljnik FF Strass Rudolf Sinigoj in številni drugi predstavniki društev iz Studenc in gostje iz sosednjih gasilskih društev.
Kljub grozečemu slabemu vremenu so se, po razglasitvi rezultatov, podelitvi pokalov in medalj ter praktičnih nagrad, gasilci in gostje zadržali na prijateljskem srečanju na Atletskem stadionu Na Poljanah.
Rezultati tekmovanja so objavljeni na spletni strani, prva tri mesta pa so dosegle naslednje tekmovalne enote:

REZULTATI:

Datum
tekmovanja
Število
nastopajočih
enot
1. mesto 2. mesto 3. mesto
2. 9. 2011 19 PGD Gerečja vas PGD Zlatoličje PGD Razvanje
4 PGD Kapla Pondor – ž PGD Dogoše – ž PGD Pobrežje – ž

veterani 2011 (PDF) in veteranke 2011 (PDF)