Prostovoljno gasilsko društvo Maribor-Studenci v letu 2011 praznuje 90 let aktivnega delovanja. Praznovanje smo člani društva pričeli z jubilejnim občnim zborom v mesecu februarju.
V okvir visokega jubileja je sodila tudi obnova gasilskega doma, ki je z novo podobo in moderno opremljeno garažo postal eden sodobnejših in lepših gasilskih domov v Mariboru.
Praznovanje se je nadaljevalo s pripravo in izvedbo gasilske vaje, ki jo je zelo strokovno organiziral poveljnik društva tovariš Anton Klemenčič. Pri vaji (zaradi udara strele je zagorelo na OŠ Janka Padežnika) je društvu pomagalo še osem drugih enot iz Mestne občine Maribor, iz Nove Gorice pa so se z vozilom za gašenje gozdnih požarov pripeljali še gasilci PGD Dornberk.
Ob visokem jubileju smo v društvu izdali tudi zbornik, katerega posebnost je s citati iz društvene kronike nazorno prikazan razvoj društva.

Glavno dejanje praznovanja 90. obletnice pa je bila proslava posvečena jubileju, ki je bila 8. oktobra 2011 v prostorih Lesarske šole  v Mariboru. Na tem mestu se člani društva še enkrat najlepše zahvaljujemo vodstvu šole, ki nam je omogočilo izvedbo prireditve v njihovih prostorih.
Prireditve so se udeležili predstavniki večine mariborskih in okoliških prostovoljnih gasilskih društev, člani prijateljskih društev, člani pobratenega društva PGD Dornberk, predstavnik GZS, podžupan Mestne občine Maribor, predstavnik JZZPR Maribor ter številni drugi gostje, prijatelji in krajani Studenc.

Prireditev je s pozdravom gostov in uvodnim nagovorom pričel predsednik društva tovariš Maks Lešnik. Dotaknil se je zgodovine društva, nekaj besed pa je namenil tudi prihodnosti društva in izzivom, ki nas čakajo.
Prireditev so popestrili Oktet Studenci, v razigrana in brezskrbna otroška leta so nas s svojim nastopom popeljali otroci pevskega zbora vrtca Studenci, na odru pa so se zvrstili tudi številni govorniki, ki so društvu zaželeli uspešno nadaljnje delovanje in izrazili željo po še močnejšem skupnem sodelovanju.
V duhu sodelovanja in zavedanja kako pomembna je vzajemna pomoč, so nas s svojim glasbenim nastopom na prireditvi razveselili tudi člani PGD Formin, ki so pravi mojstri harmonike. Za prijetno vzdušje so poskrbeli tudi na družabnem delu prireditve.
Člani društva se zavedamo, da je veliko posameznikov začrtalo našo pot, na katero se danes s ponosom in spoštovanjem oziramo. Vemo pa tudi, da je za uspešno in kvalitetno nadgrajevanje dela naših predhodnikov potrebno veliko predanosti, plemenitosti in lastnega odrekanja posameznika, zato smo člani društva zmeraj pripravljeni na nova izobraževanja in usposabljanja. S ponosom se oziramo na prehojeno pot in dosežke, ki smo jih z velikim trudom in odrekanji dosegli skupaj vsi člani društva.

Uroška Zorec Klemenčič