Izvlečki iz poročila o delu društva na REDNEM LETNEM OBČNEM ZBORU 2013!

Ocenili smo naše delo in aktivnosti v preteklem letu, to je v letu 2012 in si zadali nove naloge in obveznosti za leto 2013. Ker pa so v tem letu tudi volitve za novi mandat, si moramo zadati naloge in sprejemati smernice tudi za delo v naslednjem obdobju, to je do leta 2018.

V tem mandatu smo studenški gasilci svečano proslavili 90-letnico delovanja našega društva. O samem delu društva v dolgem obdobju 90-tih let smo spregovorili na svečanosti, ki smo jo organizirali tukaj v prostorih Lesarske šole. Menimo, da je proslava v celoti zelo dobro uspela. Ob tej priložnosti smo izdali tudi Zbornik, v katerem smo poskušali kronološko prikazati delo našega društva skozi obdobje 90. let.

Finančna sredstva, ki jih dobivamo za našo redno dejavnost, smo s svojimi aktivnostmi večkratno povečali. S pomočjo finančnih sredstev, ki so bila v proračunu namenjena za vzdrževanje gasilskih domov, pa nam je uspelo obnoviti del prostorov v nadstropju gasilskega doma vključno s stopniščem. Obnovili smo tudi že zelo dotrajano električno instalacijo v omenjenih prostorih. Kljub velikim prizadevanjem in delom naših članov, smo za to obnovo in ureditev vložili okoli 14.000 EUR. Z  zbranimi finančnimi sredstvi smo v lanskem letu nabavili nekaj prepotrebne opreme za varno in učinkovito delo naših operativnih gasilcev. Pri tem pa bi rad poudaril, da so nam bili v veliko pomoč naši sponzorji in donatorji, ki so nam pomagali s finančnimi prispevki. Vsem se v imenu društva iskreno zahvaljujem. Zahvaljujem se pa tudi vsem krajanom MČ Studenci in MČ Magdalena, ki so ob naši tradicionalni novoletni nabiralni akciji pokazali razumevanje za naše prostovoljno delo in za nabavo prepotrebnega orodja in opreme za pomoč ljudem v nesreči. V lanskem letu smo izdali brošuro NAJ GASIM, AL´ NAJ BEŽIM!, ki jo je napisal naš gasilski tovariš Oskar Neuvirt. Brošuro (tiskali smo jo v 3100 izvodih) smo razdelili med naše krajane ob obisku z novoletnimi koledarji. V brošuri je na poljuden način opisano preventivno delovanje občanov ob preprečitvi ali nastanku požara.

Člani našega društva so v preteklem letu sodelovali na 22 požarnih intervencijah eni tehnični intervenciji in 6 intervencijah ob katastrofalnih poplavah v Mariboru in okolici.. Na teh intervencijah je sodelovalo 384 operativnih članov, opravljenih pa je bilo 922 delovnih ur. Ob tem moram pohvaliti vse naše operativne člane, saj je poprečna udeležba na intervenciji preko 13 članov. Opravili smo tudi 3 dežurstva in požare straže na raznih prireditvah in sedem prevozov vode. Člani so bili zelo prizadevni tudi pri vzdrževanju gasilskega doma in opreme, saj je na teh akcijah sodelovalo 279 članov, za kar so porabili 847 delovnih ur. Vendar pa je bilo opravljenega še veliko ur dela ob udeležbi na raznih vajah, izobraževanjih, pripravah na tekmovanja na tekmovanjih in pri udeležbi na proslavah in drugih prireditvah. Člani našega društva smo bili zelo aktivni v mesecu varstva pred požari. Sodelovali smo na več vajah tako suhih kot mokrih v društvu in pri sosednjih društvih. Ob mesecu požarnega varstva v oktobru pa smo opravili prikaz opreme in reševanja v šolah in vrtcih na našem požarnem rajonu. Skupaj so člani opravili preko 1900 ur prostovoljnega dela.

Naše društvo je pobrateno s PGD Dornberk, prijateljsko pa sodelujemo s PGD Formin, PGD Osek, PGD Destrnik in FF Straß iz sosednje Avstrije. V lanskem letu smo navezali stike tudi z gasilskimi prijatelji iz Hrvaške. Obiskali so nas gasilci iz DVD Novalja na otoku Pagu. Mesto Maribor je prijateljsko povezano s tem krajem na otoku Pagu in tako smo se tudi gasilci priključili temu prijateljskemu sodelovanju.

V preteklem letu smo pridobili kvaliteten in strokovno usposobljen kader, ki bo prispeval k bolj strokovnemu delu v našem društvu. Trije člani so opravili osnovni tečaj za gasilca, trije člani so opravili tečaj za varno delo z motornimi žagami, dva člana pa sta opravila specialnost nosilca IDA, en član je opravil specialnost za inštruktorja, en član pa za voditelja čolna. Tudi v društvu smo organizirali praktična usposabljanja za delo z razpoložljivim orodjem in opremo.

Sodelovali smo na tekmovanju GZ Maribor s štirimi tekmovalnimi enotami. Zahvaliti se moramo vsem pionirjem, članom in veteranom, ki so se udeležili tekmovanj, za njihovo prizadevnost pri vajah in na tekmovanjih.

V lanskem letu nam je uspelo vključiti  v naše vrste kar nekaj mladih, ki so pokazali velik interes za delo v gasilskem društvu. Velika zahvala za delo gre poleg mladih tudi vsem, ki so z mladimi delali. Naša naloga pa je in bo ostala tudi v bodoče, da še povečamo članstvo v mladinskih in pionirskih vrstah. Posebej pa je pohvalno, da so se udeležili tekmovanja GZ Maribor tako pionirji kot tudi mladinci. Udeležili so se tudi tabora v Izoli, ki ga organizira naše pobrateno Prostovoljno gasilsko društvo Dornberk.

Uspešno smo izvedli XIV. memorialno tekmovanje gasilskih veteranov za prehodni pokal Maksa Lešnika st. Na tekmovanju je sodelovalo 23 tekmovalnih enot veteranov in veterank. Iskrena hvala vsem za njihovo udeležbo.  Pri organizaciji in izvedbi so nam veliko pomagali gasilci iz Peker, še posebej pa nam je bilo v veliko pomoč Železničarsko športno društvo Maribor, ki nam je omogočilo, da smo to memorialno tekmovanje izvedli na atletskem stadionu na Studencih. Prehodni pokal so osvojili veterani iz PGD Maribor-Pobrežje.

Pred vodstvom društva, ki bo izvoljeno na današnjem volilnem občnem zboru je nov mandat. Vsako leto smo na občnih zborih pregledali naloge, ki smo si jih zadali v začetku mandata in ugotavljali, kaj je bilo storjenega in kaj smo do konca našega mandata še morali opraviti. Smelo lahko trdim, da smo zadane naloge uspešno opravili. Kljub temu, pa se z opravljenim ne smemo zadovoljiti. Novo vodstvo čakajo še številne naloge, ki jih bo potrebno realizirati v naslednjem mandatnem obdobju, za zagotavljanje čim večje varnosti in zaščite naših krajanov. Ob tem pa moramo razmisliti tudi o kadrih, ki bodo opravljali pomembno poslanstvo prostovoljnega gasilca, ki je v vsakem času in vremenu pripravljen priskočiti na pomoč tistemu, ki je pomoči potreben.

UPRAVNI ODBOR PGD MARIBOR – STUDENCI IZVOLJEN NA OBČNEM ZBORU 2013

Predsednik:                                       MAKS LEŠNIK
Namestnik predsednika:                JOŽEF POLIČ
Poveljnik:                                          ANTON KLEMENČIČ
Blagajnik:                                         UROŠKA ZOREC-KLEMENČIČ
Tajnik:                                              UROŠ MIVŠEK
Predsednik komisije za mladino:         MATEJ KRAJNC
Predsednik komisije za veterane:        DEMITRIJ GOSPODARIČ
Predsednica komisije za žene:              UROŠKA ZOREC-KLEMENČIČ
Član:                                                           TOMAŽ VIPOTNIK
Član:                                                           PETER KRAMBERGER

POVELJSTVO PGD MARIBOR – STUDENCI IZVOLJENO NA OBČNEM ZBORU 2013

Poveljnik:                                         ANTON KLEMENČIČ
Namestnik poveljnika:                       PETER LONČARIČ
Podpoveljnik (tekmovanja):             UROŠ MIVŠEK
Podpoveljnik (izobraževanje):          JURE KOMPAN
Glavni strojnik:                                    VINKO ŽUNKO
Orodjar:                                                MARKO HERLIČ
Pom. poveljnika za prvo pomoč:     MIRAN PINTARIČ
Pom. poveljnika za IDA:                    PETER KRAMBERGER
Pom. poveljnika za radijske zveze:   DAVOR ČIŽIĆ

NADZORNI ODBOR PGD MARIBOR – STUDENCI IZVOLJEN NA OBČNEM ZBORU 2013

Predsednik:                                   ANDREJ LEPEJ
Član:                                               ANDREJ HALOŽAN
Član:                                               ALOJZ DOLINŠEK

DISCIPLINSKA KOMISIJA PGD MARIBOR – STUDENCI IZVOLJENA NA OBČNEM ZBORU 2013

Predsednik:                                   FRANC HALOŽAN
Član:                                               MIRAN KNIPLIČ
Član:                                               TILEN-URBAN BRATUŠA
Namestnik člana:                         URŠKA VOLAVŠEK
Namestnik člana:                         RADO BANOVIČ