Tudi v letu 2013 smo studenški gasilci organizirali sedaj že tradicionalno pokalno tekmovanje za Memorial Maks Lešnika st. V letošnjem letu smo tekmovanju dali še poseben poudarek, saj je bilo to že 15. Tradicionalno tekmovanje. Na tekmovanju je sodelovalo 23 tekmovalnih enot starejših gasilcev in gasilk. Tekmovalo je 19 enot starejših gasilcev in 4 enote starejših gasilk. Tudi v letošnjem letu so domači gasilci ob veliki podpori gasilcev iz sosednjega gasilskega društva Pekre vzorno organizirali to že tradicionalno dobro organizirano in izvedeno pokalno tekmovanje. Ob lepem vremenu in dobro pripravljenem terenu ter orodju je tekmovanje potekalo točno po določenem vrstnem redu. Tekmovalne enote pa so prikazale zelo dobro pripravljenost in tudi izvedbo tekmovalnih disciplin. Predvsem pa so se starejši gasilci in starejše gasilke izkazali v vzorni opremljenosti in disciplini.
Sodniki so svoje delo opravili zares korektno in v zadovoljstvo vseh tekmovalcev.
Tudi tega jubilejnega Memorialnega tekmovanja so se udeležili številni gostje in krajani Studenc. Med njimi smo lahko pozdravili častnega predsednika GZS Ernesta Eöryja, novega regijskega poveljnika mariborske regije in člana poveljstva GZS Sama Steblovnika, vodjo Službe za zaščito, reševanje in obrambno načrtovanje pri MOM Slobodana Stojanoviča, direktorja JZZPR Maribor Janeza Kečeka, Predsednika GZ Maribor Slavka Krambergerja, podpredsednika GZ Maribor in člana sveta veteranov pri GZS Petra Šipka, poveljnika JGS Maribor Aleša Ciringerja, predsednika MČ Studenci Staneta Kolerja, častnega poveljnika FF Strass (Avstrija) Rudolfa Sinigoja, delegacijo prijateljskega DVD Vinica iz sosednje Hrvaške in številne druge predstavnike društev in organizacij iz Studenc ter goste iz sosednjih GZ in PGD.
Ob tej priložnosti smo predali svojemu namenu tudi nov reševalni čoln ZODIAC z zunajkrmnim motorjem Yamaha in novo prikolico za čoln. Vse skupaj je svečano blagoslovil studenški župnik g. dr. Vinko Škafar.
Po razglasitvi rezultatov, podelitvi pokalov in medalj ter praktičnih nagrad za vse tekmovalce, so se udeleženci tekmovanja in gostje zadržali na prijateljskem srečanju.
Ob tem velja omeniti, da so tekmovalke iz PGD Kapla-Pondor prejele prehodni pokal za starejše gasilke v trajno last, saj so zmagale že tretjič zapored.

REZULTATI:

Datum
tekmovanja
Število
nastopajočih
enot
1. mesto 2. mesto 3. mesto
6. 9. 2013 19 PGD Pekre PGD Razvanje PGD Gerečja vas
4 PGD Kapla Pondor – ž PGD Pobrežje – ž PGD Dogoše – ž

2013_rezultati (pdf)