Studenški gasilci smo se 12. februarja 2016 zbrali na rednem letnem občnem zboru našega prostovoljnega gasilskega društva. Pregledali smo opravljeno delo v preteklem letu in si zadali nove naloge za leto 2016.

Za nami je leto, v katerem smo izpolnili pomembno, lahko rečemo celo prelomno nalogo za naše delovanje v bodoče. Predvsem je to naloga, ki v veliki meri zagotavlja večjo operativno sposobnost našega operativnega članstva, na ta način pa tudi večjo varnost naših krajanov in tudi ostalih prebivalcev Maribora in okolice.

Na svečanosti, ob predaji v uporabo novega sodobnega gasilskega vozila avtocisterne 16/60, ki je potekala pred gasilskim domom v Studencih, se je zbrala velika množica gasilcev in krajanov MČ Studenci in MČ Magdalena. Udeležili so se je tudi vidni predstavniki gasilstva in javnega življenja iz kraja in okolice. Gasilsko vozilo je izdelano na podvozju MAN TGM 18-340, ima nosilnost 18 ton in moč motorja 340 KM. Nadgradnjo vozila je zelo kvalitetno izdelala firma Gasilska vozila Marjan Pušnik iz Črešnjevca.

Finančna sredstva, ki jih dobivamo za našo redno dejavnost, smo s svojimi aktivnostmi večkratno povečali. S pomočjo finančnih sredstev, ki so bila v proračunu namenjena za vzdrževanje gasilskih domov, pa nam je uspelo delno obnoviti tla v garaži in zaščititi stene gasilskega doma pred vlago. Dela na obnovitvi tal še niso zaključena zaradi reklamacije izvedbe premaza. Zaključena bodo v začetku tega leta, ko bodo temperature primerne za ponovno izvedbo tlakov v garaži. Z zbranimi finančnimi sredstvi in sredstvi požarnega sklada MO Maribor smo v lanskem letu nabavili nekaj prepotrebne opreme za varno in učinkovito delo naših operativnih gasilcev.

Naše društvo je v preteklem letu sodelovalo na 23 intervencijah. Na teh intervencijah je sodelovalo 380 operativnih članov, opravljenih pa je bilo 890 delovnih ur. Ob tem mi dovolite, da pohvalim vse naše operativne člane, saj je poprečna udeležba na intervenciji 14 članov. Opravili smo tudi dežurstva in požarne straže na raznih prireditvah in sedemnajst prevozov vode. Aktivno smo sodelovali (z vozili in članstvom) pri zagotavljanju požarne varnosti v sprejemnem in namestitvenem centru za migrante na mejnem prehodu v Šentilju. Izredno ponosni smo na dosežke v lanskem letu. V teh intervencijah se je izkazala solidarnost, predvsem pa pripravljenost vseh pomagati sočloveku v nesreči. V prvih vrstah ljudi, ki so bili vseskozi pripravljeni pomagati – tudi za ceno lastne varnosti – prizadetim sokrajanom in drugim, smo bili prav mi gasilci. In zaradi tega smo ponosni, da nas državljani prepoznavajo kot tiste člane naše družbe, ki smo najbolj vredni zaupanja, saj smo gasilci 24 ur na dan in 365 dni v letu pripravljeni priskočiti na pomoč vsakemu, ki je naše pomoči potreben.

Člani so bili zelo prizadevni tudi pri vzdrževanju gasilskega doma in opreme, saj je pri teh delih sodelovalo 358 članov, za kar so porabili 980 delovnih ur. Vendar pa je bilo opravljenega še veliko ur dela ob udeležbi na raznih vajah, izobraževanjih, pripravah na tekmovanja na tekmovanjih in pri udeležbi na proslavah in drugih prireditvah. Člani našega društva smo bili zelo aktivni v mesecu varstva pred požari. Sodelovali smo na več vajah tako suhih kot mokrih v društvu in pri sosednjih društvih. Ob mesecu požarnega varstva v oktobru pa smo opravili prikaz opreme in reševanja v šoli in vrtcih na našem požarnem rajonu. Prav tako smo sodelovali pri vajah evakuacije v raznih ustanovah in podjetjih na našem požarnem rajonu. Pri vseh teh aktivnostih je sodelovalo 1320 članov, ki so opravili preko 3800 ur prostovoljnega dela.

Na področju izobraževanja smo tudi v preteklem letu naredili korak naprej. Pridobili smo kvaliteten in strokovno usposobljen kader, ki bo prispeval k bolj strokovnemu delu v našem društvu. Dva člana sta opravila osnovni tečaj za gasilca, en član je opravil tečaj za gašenje notranjih požarov modul A, trije člani pa so opravili praktične vaje za delo z IDA. Tudi v društvu smo organizirali praktična usposabljanja za delo z razpoložljivim orodjem in opremo.

Sodelovali smo na tekmovanju GZ Maribor s štirimi tekmovalnimi enotami. Članska tekmovalna enota pa se je udeležila tudi tekmovanja za pokal Peker. Zahvalil bi se vsem pionirjem, mladincem, članom in veteranom, ki so se udeležili tekmovanj, za njihovo prizadevnost pri vajah in na tekmovanjih.

Posebej pa je pohvalno, da so se naši pionirji udeležili tekmovanja GZ Maribor, sodelovali pa so tudi na tekmovanju mladih za memorial Franca Florjančiča v Miklavžu na Dravskem polju. Udeležili so se mladinskega gasilskega tabora v Izoli, ki ga organizira naše pobrateno Prostovoljno gasilsko društvo Dornberk.

Uspešno smo izvedli XVII. memorialno tekmovanje gasilskih veteranov za prehodni pokal Maksa Lešnika st. Na tekmovanju je sodelovalo 23 tekmovalnih enot veteranov in veterank. Iskrena hvala vsem za njihovo udeležbo. Pri organizaciji in izvedbi so nam veliko pomagali gasilci iz Peker. Prehodni pokal so osvojili veterani iz PGD Gerečja vas, pri veterankah pa so prejele pokal gasilke iz PGD Kapla-Pondor. Na tem tekmovanju je uspešno nastopila tudi naša veteranska tekmovalna enota, ki se je udeležila tudi tekmovanja GZ Maribor in memorialnih tekmovanj v organizaciji PGD Maribor-Pobrežje in PGD Razvanje.

Ob obisku v Mariboru v mesecu juniju, se je oglasila tudi v našem društvu ministrica za obrambo Republike Slovenije gospa Andreja Katič. Pozdravili smo jo v imenu društva in prisotnih gostov, se ji zahvalil za obisk in ji predstavil delovanje in uspehe PGD Maribor – Studenci.

Ministrica se je zahvalila za prisrčen sprejem in se v zahvali za delovanje gasilske organizacije spomnila prispevka gasilcev ob velikih požarih in drugih nesrečah, ki so prizadeli našo državo v lanskem letu. Pohvalila je delo in uspehe našega društva, predvsem pa delo z mladimi gasilci, ki so garant za uspešno nadaljevanje gasilske tradicije na Slovenskem.

Ministrica si je ogledala prostore gasilskega doma, predvsem pa novo pridobitev – sodobno gasilsko vozilo avtocisterno AC 16/60.

Ob tem pomembnem obisku ministrice za obrambo Republike Slovenije pa nam je izredna prof. dr. Daniela Zavec Pavlinić predstavila projekt razvoja nove gasilske zaščitne obleke.

Na občnem zboru so bili prisotni delegati pobratenega PGD Dornberk, prijateljskih in sosednjih PGD ter gostje iz FF Strass (Avstrija), DVD Vinica in DVD Novalja (Hrvaška). Udeležil se  je občnega zbora tudi predstavnik Mestne občine Maribor podžupan mag. Zdravko Luketič, prisotni pa so bili tudi predstavniki MČ Magdalena, MČ Studenci in delegati organizacij iz omenjenih MČ. Skupaj je bila na občnem zboru 150 članov društva in delegatov.