V akciji »Očistimo Slovenijo«, 17. aprila 2010, so na področju Mestne četrti Studenci sodelovale naslednje ekipe:

Število udeležencev
Osnovna šola Janko Padežnik
80
Prometna šola
50
Šolske delavnice
50
Turistično društvo, gasilci, taborniki
40
Krajani med Ruško in Valvasorjevo ulico
20
Krajani ob Šarhovi ulici
20
Društvo »Joga« Studenci
80
SKUPAJ
340

člani našega društva so čistili področje ob železniški progi in ob Jožefovem studencu. Priloženo lahko vidite dve sliki enega od zbirnih mest, na katerega smo gasilci odlagali zbrane odpadke!