Na dvorišču gasilskega doma smo se gasilci odločili, da popestrimo enolično zidano ograjo. Dogovorili smo se z našim krajanom, da nam na omenjeno ograjo nariše grafit, ki predstavlja naš gasilski znak, gasilca in gasilsko vozilo TAM 550, ki smo ga v letošnjem letu podarili prijateljskemu gasilskemu društvu.

Fantje, ki se ukvarjajo z risanjem grafitov, pa so na svojo pobudo (seveda z našim soglasjem) poslikali z grafitom tudi steno prizidka gasilskega doma.