V petek, 19. septembra 2008, je bila v kraju Fohnsdorf (Avstrija) proslava 124. dneva gasilcev Štajerske (Avstrija). Na svečanem delu te proslave so podelili tudi napredovanja in priznanja za člane gasilske organizacije. Med nagrajenci so visoka priznanja za večletno aktivno sodelovanje z gasilci iz Štajerske (Avstrija), ki sta jih podelila deželni glavar Štajerske mag. Franc Voves in deželni gasilski komandant Albert Kern, prejeli tudi častni predsednik GZS Ernest Eöry, poveljnik GZS Matjaž Klarič in predsednik našega PGD Maks Lešnik. Častni predsednik GZS in predsednik našega PGD sta prejela VELIKI SREBRNI ZNAK ZA ZASLUGE, poveljnik GZS pa je prejel ZNAK ZA ZASLUGE I. stopnje.

Vsem nagrajencem iskreno čestitamo!

Landesfeuerwehrverband Steiermark

Großes Silbernes Verdienstzeichen
Ing. Ernest EÖRY, Präsident a.D. LFV Slowenien
Ing. Maks LESNIK, LBDS a.D. LFV Slowenien

Verdienstzeichen 1. Stufe

Dipl. ing. Matjaz KLARIC, Kommandant LFV Slowenien

Ehrung der slowenischen Delegation: Ernest Eöry, Präsident a. D. des LFV Slowenien und Ing. Maks Lesnik, LBDS a.D. wurden mit dem Großen Silbernen Verdienstzeichen sowie Matjaz Klaric mit dem Verdienstzeichen 1. Stufe des LFV Steiermark geehrt