Gasilci PGD Maribor Studenci smo v mesecu požarne varnosti izvajali aktivnosti v zvezi s preventivo in osveščanja prebivalstva, predvsem mladine v vzgojno-varstvenih in izobraževalnih ustanovah. Zahvaliti se moram vodstvom Vrtca Studenci, Osnovne šole Janko Padežnik in Prometne šole Maribor za izkazano zanimanje za naše delo in pomoč pri osveščanju mladih o pomembnosti varstva pred požari. S predstavitvijo in promocijo na teh šolah pa želimo v naše vrste privabiti več mladih, ki bodo v naslednjih letih v duhu prostovoljstva pripravljeni delati humano delo gasilca. Z nekaj vajami pa smo preverili tudi svojo usposobljenost in tako skozi vaje prikazali, da se naši gasilci skozi vse leto uspešno izobražujejo za gasilsko reševalno delo. Organizirali in udeležili smo se naslednjih aktivnosti:

  • 14. 10. 2008 smo sodelovali na nenapovedani  gasilski vaji v dijaškem domu na Gosposvetski cesti v Mariboru. Vaje se je udeležilo dvanajst članov z GVC 16/25, GV-V2 in GVM.
  • 16. 10. 2008 smo skupno s kolektivom šole pripravili evakuacijo in pokazno vajo za učence in učitelje Osnovne šole Janko Padežnik. Deset gasilcev je sodelovalo z GVC16/25, GV-V2 in GVM.
  • 22. 10. 2008 smo pripravili napovedano vajo s predhodno evakuacijo učencev in učiteljev na Prometni šoli Maribor. Sodelovali so še gasilci iz PGD Kamnica, PGD Maribor-mesto, PGD Radvanje. Z GVC 16/25, GV-V2 in GVM se je vaje udeležilo trinajst naših gasilcev.
  • 23. 10. 2008 je pet naših gasilcev z GV-V2 in GVM obiskali otroke v treh enotah Vrtca Studenci.
  • 29. 10. 2008 smo se udeležili napovedane vaje v Domu Danice Vogrinec z GV-V2 in šestimi gasilci.
  • 29. 10. 2008 smo sodelovali na nenapovedani vaji reševanja na vodi z GV-V2 in GVM, ter reševalnim čolnom. Sodelovalo je deset gasilcev.

Poveljnik PGD Maribor Studenci
Anton Klemenčič