Izvleček iz operativnega poročila za leto 2006

PGD Maribor-studenci je v preteklem letu sodelovalo na 10 požarnih intervencijah in dveh tehničnih intervencijah. Na teh intervencijah je sodelovalo 173 operativnih članov, opravljenih pa je bilo 356 delovnih ur. Poprečna udeležba na intervenciji je bila 14,4 člana. Ostalih akcij, kot so prevozi vode, požarne straže in druge intervencije na klic občanov je bilo 11, sodelovalo je 86 gasilcev, opravljenih pa je bilo 295 delovnih ur. Opravili smo tudi 6 dežurstev na raznih prireditvah in dežurstvo ob reki Dravi ob nevarnosti ptičje gripe. Skupina 9 gasilcev našega društva je sodelovala pri gašenju velikega požara na Krasu, kjer so bili kar 5 dni. Z velikim angažiranjem so se priključili pobratenim gasilcem iz Dornberka, ki so jih v času bivanja na Krasu vzeli pod svoje okrilje. Člani so bili zelo prizadevni tudi pri vzdrževanju gasilskega doma in opreme, saj je bilo teh akcij 31, sodelovalo je 175 članov, za kar so porabili 405 delovnih ur. Vendar pa je bilo opravljenega še veliko ur dela ob udeležbi na raznih vajah, izobraževanjih, pripravah na tekmovanja, na tekmovanjih in pri udeležbi na proslavah in drugih prireditvah. Člani našega društva so bili zelo aktivni v mesecu varstva pred požari. Sodelovali so na več vajah tako suhih kot mokrih v društvu in pri sosednjih društvih. Organizirali smo Dan odprtih vrat za šole in obiskali smo tudi otroke v vrtcu. Opravljali smo tudi prevoze vode, redarsko službo in požarno stražo, udeležili smo se praktičnih vaj in sodelovali pri raznih slovesnostih in praznovanjih. Pripravili smo tudi zanimivo predavanje o uporabi priročnih gasilnih sredstev za dijake in profesorje Prometne šole v katerih prostorih se sedaj nahajamo. V lanskem letu smo bili še posebej angažirani pri opravljanju požarne straže ob še vedno trajajoči prenovi trgovskega centra EUROPARK. Že od meseca avgusta opravljamo redno 24-urno požarno stražo v EUROPARKU. V to aktivnost je bilo vloženih že preko 7100 ur.