V soboto 7.2.2020 smo gasilci PGD Maribor Studenci imeli svoj 99. Občni zbor. Tudi tokrat v prostorih Lesarske šole. Podali smo poročila o delu v letu 2019 in predstavili naše načrte za delo naprej. Zraven rednega dela nas v letošnjem letu čakajo priprave na praznovanje 100. obletnice ustanovitve našega društva, ki ga bomo naslednje leto praznovali na več prireditvah. Občnega zbora in družabnega srečanja po njem, so se udeležili vsi naši prijatelji. S prisotnostjo na letošnjem Občnem zboru pa nas je počastila tudi namestnica predsednika GZS tovarišica Janja Kramer Stajnko.

Spoštovane gasilke, gasilci, gasilska mladina, spoštovani gostje!

Danes smo se zbrali na 99. občnem zboru Prostovoljnega gasilskega društva Maribor Studenci. Tukaj smo, da predstavimo delo v preteklem letu in naredimo načrte za letošnje leto. Leto 2019 ni posebej izstopalo, a vseeno se ga bomo, predvsem operativci naše enote, spominjali po zadnjih urah starega leta, ki smo jih preživeli na požarni intervenciji.
Organi društva smo se na različnih nivojih sestajali na sejah. Upravni odbor je nadaljeval začrtano delo. Nekaj novih idej je sicer bilo podanih in izvedenih. Tudi nekaj novih ciljev je bilo postavljenih, ciljev ki nam bodo motivacija za dobro delo tudi naprej. Upravni odbor je na svojih sejah sodeloval z nadzornim odborom, ki je na koncu leta tudi pregledal finančno poslovanje društva. Poveljstvo društva, se je redno sestajalo, podajalo nove naloge in sproti analiziralo opravljeno delo.
Glede na načrte v mandatu, ki smo jih postavili lahko, rečemo, da smo jih za leto 2019 dosegli. Za doseganje naših ciljev in za napredek društva pa so pomembna finančna sredstva. Finančno stanje društva je dobro. V prejšnjih letih smo porabili nekaj finančnih zalog, ki nam jih je uspelo obnovit z opravljanjem požarnih straž v Europarku in podjetju Ecolab. V lanskem letu smo uspeli realizirat nekaj pomembnih projektov. Prioriteta poveljstva društva je v lanskem letu bila nabava gasilskih zaščitnih oblek. Tako nadaljujemo projekt, da v najkrajšem obdobju opremimo s sodobno osebno zaščitno opremo vse naše gasilce. Nabavljene je bilo kar nekaj tako imenovane potrošne opreme kot so rokavice in škornji. V lanskem letu smo obnovili skladišče in stolp v gasilskem domu. V dvorani smo zamenjali stole in mize, za naše potrebe pa smo nabavili tudi 10 kompletov gasilskih klopi in miz.
S sredstvi MO Maribor in JGS Maribor je bilo nabavljene veliko opreme, a bi žal brez lastnih prihodkov težko sledili modernizaciji, ki je potrebna, če želimo sledit vedno bolj zahtevnim intervencijam. V preteklem letu smo imeli večje število prevozov vode in gasilskih straž kot v preteklih letih. V trgovskem centru Europark smo daljše obdobje opravljali požarne straže na dveh gradbiščih, kar je bil velik organizacijski zalogaj. Opravljenih je bilo 10.776 delavnih ur. Velika zahvala gre poveljniku društva za organizacijo tega projekta, ter seveda vsem gasilcem, ki so sodelovali. Kar nekaj je bilo tudi požarnih straž v podjetju Ecolab. Ob toliko opravljenih urah na požarnih stražah bi bilo pričakovati, da to za društvo pomeni velik zaslužek. Pa ni čisto tako! Ne mogoče je od gasilcev pričakovati, da bodo daljše komercialno naravnane naloge opravljali brezplačno. Zato tudi mi za te naloge gasilce plačujemo. Žal pa je bistvo problema v slovenski zakonodaji, saj smo za naloge, ki smo jih gasilci dolžni opravljati na svojem požarnem področju, obdavčeni kot vsi pravni subjekti. Tako gasilci, kot tudi gasilsko društvo. Žal pa je cenik Gasilske zveze Slovenije postavljen tako kot je in ne omogoča nekih zaslužkov. Seveda pa gasilci vsak zaslužek porabimo za delovanje enot in nabavo opreme. Takšnega problema pa nimamo samo mi, pojavlja se v vseh enotah, ki opravljajo takšne naloge. Zato smo o tem tudi formalno obvestili predsednika GZS in njegovo namestnico, ter člane Komisije za statusna vprašanja pri GZS. Prepričani smo, da bo ob trenutni zakonodaji velik problem dobiti gasilce za opravljanje takšnih nalog v prihodnosti. Mogoče pa se naš predlog glede obdavčitev, že malo dotika v preteklosti obljubljenega Statusa prostovoljnega gasilca. Pa naj ta pomeni kar koli že!
Ena od bistvenih nalog za pridobivanje sredstev pa je novoletna zbiralna akcija s koledarji. Eden najpomembnejših virov financiranja je ta prihodek za naše društvo. Večina članov se tega zaveda in svoj čas v mesecu decembru žrtvuje za naše dobro. Ker je to res velik projekt pa bi si želeli, da tudi tisti člani, ki niso pripravljeni pomagat, uvidijo pomembnost nošenja koledarjev in so solidarni s svojimi kolegi. Zahvala gre krajanom Mestnih četrti Magdalena in Studenci, da nas podpirajo ob novoletni akciji. Zahvaliti se moramo tudi vsem donatorjem in sponzorjem, ki razumejo naše delo in nam finančno pomagajo. Statistika dela operativnih članov v lanskem letu je sledeča. Sodelovali smo na 28 intervencijah, od tega na 21 požarnih in 7 tehničnih intervencijah. Na intervencije se je odzvalo 293 gasilcev, ki so opravili 682 delovnih ur, s povprečno udeležbo več kot 10 gasilcev na intervencijo. Odzivnost operativcev na intervencijah je tako bila tradicionalno zelo dobra, pa čeprav je bilo kar nekaj intervencij v dopoldanskem času. Zahvala gre vsem našim operativnim članom, da naše osnovno poslanstvo, pomoč drugemu v nesreči, jemljejo skrajno resno in odgovorno. Tokrat pa se moram zahvalit tudi ženam, partnerjem in otrokom naših gasilcev. Da tudi oni živijo z nami so dokazali ob že omenjeni novoletni intervenciji. Ob polnoči so se organizirano oglasili na kraju intervencije, da smo si voščili in nazdravili v prihajajoče 2020.
Ob intervencijah pa ne moremo mimo velikega požara vrtca na našem področju, ki je bil tudi medijsko zelo odmeven. Tudi ob tem velikem požaru, ki je bil pozno prijavljen, smo mariborski gasilci strokovno ukrepali. Pa ne enkrat! Skupaj z GB Maribor smo bili studenški gasilci alarmirani na ta objekt še trikrat. Objekt smo pokrivali s ceradami. Nevarno delo pri takšnem uničenju. In danes po tolikem času, ko objekt propada kljub našemu tveganju pri delu, se upravičeno sprašujemo kaj je naše delo? Krovstvo in kleparstvo sigurno ni! Kje so torej meje, ko lahko rečemo da posredujemo na intervencijah, ki so naše delo! Morala, usposobljenost in samozavest operativnih članov se močno dviguje z rednimi tedenskimi praktičnimi vajami. Udeležili smo se vaje prvega sektorja JGS Maribor. Pestro zamišljen scenarij vaje je preveril naše znanje na področju gašenja, reševanja na vodi, prve pomoči in predvsem komunikacij. Sodelovali smo tudi na vaji ob 70. Letnici GZ Maribor.
V lanskem letu nam je po nekaj letih zatišja zaradi popolnjenih kvot uspelo izobrazit večje število gasilcev. Tečaji, ki so jih gasilci opravili v lanskem letu so:

  • Tečaj za notranje napadalce modul A, 2 gasilca
  • Modul B, 2 gasilca
  • Tečaj za delo z nevarnimi snovmi, 1 gasilec
  • Tečaj za tehnično reševanje, 2 gasilca
  • Tečaj za strojnika, 1 gasilec

Dva gasilca sta se udeležila tečaja za varno delo na strehi v organizaciji JGS Maribor.
Prav tako smo v svojih vrstah po nekaj letih spet uspeli pridobiti poklicnega gasilca, ki se je izšolal preko GB Maribor. Alen Čehič čestitamo!
V članske vrste sta iz mladinskih vrst prestopila dva člana. En je opravil tečaj za pripravnika!
Čeprav nismo vključeni v sistem prvih posredovalcev jih imamo šolanih kar nekaj. V lanskem letu smo ekipo dopolnili še z dvema gasilcema.
Poveljnik in tajnik pa sta opravila tečaj za informatika.
Vzdrževanju in čiščenju gasilskega doma in vozil smo lani namenili veliko časa. Veliko nam pomeni, da so naša vozila čista in prostori urejeni, saj je to naša osebna izkaznica s katero se pokažemo navzven. Posebej pa smo ponosni na našo zeleno oazo na dvorišču in okna polna rož. Ekipa, ki je prevzela odgovornost za oskrbo zelenja opravlja čez leto veliko delo!
V delovodniku je vpisanih 172 dogodkov za katere smo opravili 4.538 ur. Realno gledano pa bi lahko to številko nekajkrat pomnožili, saj se aktivnosti dogajajo vsak dan.
Na tekmovalnem področju smo sodelovali na tekmovanju Gasilske zveze Maribor s petimi ekipami. Dvema članskima, veteransko, pionirsko in mladinsko ekipo. Vse kategorije ekip pa se redno udeležujejo tudi memorialnih tekmovanj v Mariboru in okolici. Tako so veterani sodelovali na tekmovanjih v Zlatoličju, Razvanju, Pobrežju in seveda na domačem memorialu. Člani se tradicionalno udeležimo tekmovanja v organizaciji PGD Pekre, lani pa tudi na tekmovanju v Dogošah. Posebej ponosni pa smo na našo mladino. Mladinci in pionirji so se udeležili tekmovanj v organizaciji Prostovoljnih gasilskih društev. Ker pa so 1.februarja. naši otroci imeli svoj Občni zbor mladine bodo svoje poročilo podali sami. Pustimo jim, da se sami malo pohvalijo!
Naše društvo je pobrateno s PGD Dornberk, prijateljsko pa sodelujemo s PGD Formin, PGD Osek, PGD Destrnik, PGD Rudno in gasilci is sosednje Avstrije FF Strass in Hrvaške DVD Vinica. Sodelovanje in srečanja s prijatelji gasilci omenjenih društev nam veliko pomenijo, saj prihajamo iz različnih okolij in zato lahko med seboj delimo različne izkušnje. Na nivoju Gasilske zveze Maribor, Javne gasilske službe in Službe za zaščito, reševanje in obrambno načrtovanje Mestne občine Maribor aktivno sodelujemo. Dobri odnosi, pogovori in pošteno mnenje je tisto, ki nam veliko pomeni. In s tem načinom dela si želimo še naprej aktivno sodelovanje z vsemi omenjenimi organi in prostovoljnimi gasilskimi društvi. Še posebej pa smo ponosni na odlično sodelovanje z Gasilsko brigado Maribor. Z njimi smo največkrat skupaj na našem osnovnem poslanstvu. So naš zgled in naša inspiracija!
Tradicionalno so naši otroci tudi letos sodelovali na mladinskem taboru mladine v Izoli, ki ga organizirajo pobrateni gasilci iz Dornberka. Z veseljem ugotavljamo, da se s povečanim številom naše mladine na taboru kujejo nova prijateljstva med otroci, pa tudi sodelujoči člani smo na ta način bolj povezani. Hvala gasilcem iz Dornberka, da nam vsa leta omogočate to prijetno izkušnjo.
Enaindvajsetič smo v lanskem letu organizirali in izpeljali tekmovanje gasilskih veteranov za prehodni pokal Maksa Lešnika starejšega. Na jubilejnem tekmovanju je zmagala ekipa veteranov iz PIGD Impol, pri veterankah pa ekipa PGD Kapla Pondor. Sodelovalo pa je 20 ekip. Kot že vsa leta je organizacijo prevzel Maks Lešnik, ki je memorial ponovno izpeljal na visokem nivoju. V izvedbi projekta, v katerem moramo na prizorišče pripeljat in odpeljat vso opremo je ponovno sodelovalo veliko število naših gasilcev. Pri izvedbi tekmovanja so nam pomagali gasilci iz Peker in Pobrežja, številčen pa je tudi sodniški zbor. Vsem se zahvaljujemo za pomoč!
Na družabnem področju smo v lanskem letu, kot že vrsto let prej kuhali bograč in za Florjanovo organizirali srečanje naših članov, prijateljev in podpornikov. Zraven vabljenih gostov iz GZ Maribor, pa se je obeh srečanj udeležila namestnica predsednika GZ Slovenija tov. Janja Kramar Stajnko, ter bograča predsednik GZ Slovenije tov. Janko Cerkvenik.
Zadnja dvomestna številka je danes na našem občnem zboru. Naslednje leto praznujemo 100 let. Na obletnico se pripravljamo že danes in upamo, da jo bomo skupaj prijetno preživeli na srečanjih, ki jih pripravljamo!
Z veseljem ugotavljamo, da smo delo opravili zelo dobro. Seveda se s tem ne smemo zadovoljiti. Postavljanje novih ciljev je naloga, ki si jo moramo vedno zadat! Ob sebi pa imet prijatelje in podpornike, ki razumete naše delo in ste nam pripravljeni pomagat. Hvala, da ste z nami!

NA POMOČ!
HVALA IN NA POMOČ!