Tudi v letošnjem letu smo se studenški gasilci zbrali na svojem rednem letnem občnem zboru. V petek, 5. februarja 2010, smo pregledali delo in naloge, ki smo jih opravili v preteklem letu, ki je bilo po mnenju vseh sodelujočih zelo uspešno, hkrati pa smo si zadali nove naloge, ki jih bomo poskušali uresničiti v letošnjem letu. Občnega zbora se je udeležila večina naših članov, veliko pa je bilo tudi povabljenih gostov.
V preteklem letu smo izgubili dva naša zelo prizadevna in aktivna člana. Zelo nas je prizadela izguba našega predsednika nadzornega odbora IVA SISINGERJA, ki je bil dolga leta delovanja v društvu eden izmed stebrov uspešnega delovanja in napredka društva. Prav tako smo se morali posloviti od našega člana upravnega odbora, zadolženega za delo z veterani, STANISLAVA MARINŠEKA. Tudi v letošnjem letu se ta žalost v našem društvu ni umirila, saj smo se v torek, 2. februarja, poslovili od prizadevnega predsednika častnega razsodišča in bivšega dolgoletnega poveljnika Občinske gasilske zveze Maribor-Tabor FRANCA GREGURIČA. Vse tri omenjene gasilske tovariše in prijatelje bomo v našem gasilskem društvu zelo pogrešali.
Naše društvo je v preteklem letu sodelovalo na 17 požarnih intervencijah in štirih tehničnih intervencijah. Na teh intervencijah je sodelovalo 252 operativnih članov, opravljenih pa je bilo 590 delovnih ur. Posebej bi rad omenil 4. avgust, ko so zaradi hudega neurja naši gasilci posredovali na kar 16 lokacijah. Pohvala velja vsem našim članom, saj je poprečna udeležba na intervenciji preko 13 članov. Opravili smo tudi 5 dežurstev na raznih prireditvah. Člani so bili zelo prizadevni tudi pri vzdrževanju gasilskega doma in opreme, saj je na teh akcijah sodelovalo 134 članov, za kar so porabili 289 delovnih ur. Vendar pa je bilo opravljenega še veliko ur dela ob udeležbi na raznih vajah, izobraževanjih, pripravah na tekmovanja na tekmovanjih in pri udeležbi na proslavah in drugih prireditvah. Člani našega društva smo bili zelo aktivni v mesecu varstva pred požari. Sodelovali smo na več vajah tako suhih kot mokrih v društvu in pri sosednjih društvih. Ob mesecu požarnega varstva v oktobru pa smo opravili prikaz opreme in reševanja v šolah in vrtcih.
Na področju izobraževanja smo tudi v preteklem letu naredili korak naprej. Pridobili smo kvaliteten in strokovno usposobljen kader, ki bo prispeval k bolj strokovnemu delu v našem društvu. Pet naših članov je opravilo osnovni tečaj za gasilca, trije pa nadaljevalni tečaj za gasilca, dva člana sta opravila izpit za vodjo skupine, trije člani pa izpit za vodjo enote. Ena članica je opravila izpit za višjega gasilskega častnika organizacijske smeri. Tudi v društvu smo organizirali praktična usposabljanja za delo z razpoložljivim orodjem in opremo.
Sodelovali smo na tekmovanju GZ Maribor s štirimi tekmovalnimi enotami. Naši pionirji so se udeležili tekmovanja GZ Maribor. Udeležili so se tudi tabora v Izoli, ki ga organizira naše pobrateno Prostovoljno gasilsko društvo Dornberk.
Uspešno smo izvedli XI. memorialno tekmovanje gasilskih veteranov za prehodni pokal Maksa Lešnika st. Na tem memorialnem tekmovanju je uspešno nastopila tudi naša veteranska tekmovalna enota, ki se je udeležila tudi tekmovanja GZ Maribor in memorialnega tekmovanja v organizaciji PGD Maribor-Pobrežje.
V začetku letošnjem letu pa moramo pridobiti še nekaj sponzorjev za dodatna finančna sredstva za sofinanciranje nabave novega interventnega gasilskega vozila GVC 16/25. Prepričani smo, da bomo lahko novo vozilo predali svojemu namenu v začetku meseca aprila.