Ob 17.29 smo prejeli poziv v drugem alarmu za intervencijo na objektu v naselju Rošpoh del. Izvozili smo z štirimi vozili in 15 gasilci. Pristop do objekta je bil zelo otežen zaradi ozke in strme ceste. Vsa naša vozila so ostala na glavni cesti. Gasilce z IDA nas je do gorečega objekta zapeljal domačin. Pomagali smo pri gašenju in čiščenju pogorišča. Na intervenciji smo sodelovali z GB Maribor, PGD Kamnica in PGD Maribor – mesto.