Sredi noči ob 3.29 so se oglasili pozivniki. Že obvestilo je dalo vedeti, da gre za večji požar. Naslov ob pozivu je bil napačen, a še pred izvozom smo z RECO skomunicirali lokacijo Preradovičeva 22, industrijska cona Studenci. Izvozili smo z vozili GVC1 in GVC 3. Ob prihodu na kraj je poveljnik za našo enoto sprožil drugi alarm in že prisotnim na kraju so se pridružili dodatni gasilci z vozili VGV in GVM. Skupaj nas je na intervenciji sodelovalo 12. Požar na industrijski hali je ob našem prihodu bil polno razvit. Gorelo je leseno ostrešje, požar pa se je že širil na sosednji poslovni objekt. Požar smo gasili z notranjimi napadi, na našem sektorju je bila locirana tudi ALK GB Maribor. Ob pričetku smo hitro naleteli na težavo, saj noben hidrant znotraj industrijske cone ni deloval in posledično smo ostali brez gasilne vode. Aktivirane so bile dodatne enote za prevoz vode in zagotavljanje moštva. Zaradi težav z gasilno vodo je požar posledično bil pozno omejen in pogašen okrog 9.00. Kot domača enota smo ostali na požarni straži in do 13.30 gasili posamezna žarišča, ki so se pojavljala. Nudili smo tudi tehnično pomoč Policiji. iNa intervenciji smo sodelovali z gasilci GB Maribor, PGD Maribor mesto, PGD Kamnica, PGD Razvanje, PGD Radvanje in PGD Maribor Pobrežje. Nastala je večja materialna škoda.
Ob analizi intervencije v enoti ugotavljamo, da je Industrijska cona Studenci tempirana bomba za nastanek požarov. Nedelujoče hidrantno omrežje je za tako požarno obremenjeno območje nesprejemljivo in odgovorni, ter predvsem lastniki objektov, bodo morali za ureditev zadev poskrbeti.