Za Studenške gasilce je bil v 23.4.2021 še en pomemben dan. Po načrtu poveljstva društva smo v gasilski dom pripeljali novo gasilsko poveljniško vozilo VW Multivan, ki bo  nadomestilo vozilo GVM letnik 2006. Simbolično je staro vozilo spremljalo novo vozilo do gasilskega doma.
Odločitev za nabavo tovrstnega vozila je bila večstranska uporabnost. Namenjeno ne bo samo za vodenje intervencij, ampak tudi za prevoz gasilcev na izobraževanja, za vaje in za delo z mladino. V vozilu je sedem sedežev in oprema po tipizaciji GZS za PV-1.
Nabavljeno je bilo pri podjetju A2S d.o.o., v gasilsko vozilo pa so ga predelali v podjetju Premier Adria d.o.o. s katerim smo sodelovali tudi v preteklosti.
Z načrtnim delom smo tako dosegli še zadnji cilj povezan z vlaganji v naša vozila. V naših garažah so sedaj sodobna in varna gasilska vozila.