Zbrali smo se na 97. rednem letnem občnem zboru našega prostovoljnega gasilskega društva. Ocenili bomo naše delo in aktivnosti v preteklem letu, to je v letu 2017 in si zadali nove naloge in obveznosti za leto 2018 ter izvolili novo vodstvo društva za mandatno obdobje 2018 do 2023.

Finančna sredstva, ki jih dobivamo za našo redno dejavnost, smo s svojimi aktivnostmi večkratno povečali. S pomočjo finančnih sredstev, ki so bila v proračunu namenjena za vzdrževanje gasilskih domov, pa nam ni uspelo dokončno obnoviti plato pred gasilskim domom, predvsem zaradi slabega vremena pred koncem leta, kakor tudi zaradi nerešenih vprašanj lastništva zemljišča pred gasilskim domom. Z zbranimi finančnimi sredstvi in sredstvi Javne gasilske službe MO Maribor smo v lanskem letu nabavili nekaj prepotrebne opreme za varno in učinkovito delo naših operativnih gasilcev.

Naše društvo je v preteklem letu sodelovalo na 23 intervencijah (16 požarnih in 7 tehničnih). Na teh intervencijah je sodelovalo 312 operativnih članov, opravljenih pa je bilo 761 delovnih ur. Ob tem mi dovolite, da pohvalim vse naše operativne člane, saj je poprečna udeležba na intervenciji 12 članov. Opravili smo tudi dežurstva in požarne straže na raznih prireditvah (114 ur) in večje število prevozov vode (65 ur). Izredno ponosni smo na dosežke v lanskem letu. V teh intervencijah se je izkazala solidarnost, predvsem pa pripravljenost vseh pomagati sočloveku v nesreči. V prvih vrstah ljudi, ki so bili vseskozi pripravljeni pomagati – tudi za ceno lastne varnosti – prizadetim sokrajanom in drugim, smo bili prav mi gasilci. In zaradi tega smo ponosni, da nas državljani prepoznavajo kot tiste člane naše družbe, ki smo najbolj vredni zaupanja, saj smo gasilci 24 ur na dan in 365 dni v letu pripravljeni priskočiti na pomoč vsakemu, ki je naše pomoči potreben.

Člani so bili zelo prizadevni tudi pri vzdrževanju gasilskega doma in opreme, saj je pri teh delih sodelovalo 348 članov, za kar so porabili 538 delovnih ur. Vendar pa je bilo opravljenega še veliko ur dela ob udeležbi na raznih vajah (1274 ur), izobraževanjih (240 ur), pripravah na tekmovanja na tekmovanjih in pri udeležbi na proslavah in drugih prireditvah. Člani našega društva smo bili zelo aktivni v mesecu varstva pred požari. Sodelovali smo na več vajah tako suhih kot mokrih v društvu in pri sosednjih društvih. Ob mesecu požarnega varstva v oktobru pa smo opravili prikaz opreme in reševanja v šolah in vrtcih na našem požarnem rajonu. Prav tako smo sodelovali pri vajah evakuacije v raznih ustanovah in podjetjih. Pri vseh teh aktivnostih je sodelovalo 1320 članov, ki so opravili preko 6000 ur prostovoljnega dela.

Na področju izobraževanja smo tudi v preteklem letu naredili korak naprej. Pridobili smo kvaliteten in strokovno usposobljen kader, ki bo prispeval k bolj strokovnemu delu v našem društvu. Dva člana sta opravila tečaj in izpit za gasilskega častnika, en član je opravil osnovni tečaj za gasilca, en član je opravil tečaj za nosilca IDA, štirje člani so obiskovali in zaključujejo tečaj za višjega gasilca, štirje člani pa so opravili tečaj za varno delo z motornimi žagami. Tudi v društvu smo organizirali praktična usposabljanja za delo z razpoložljivim orodjem in opremo. Organizirali smo tečaj za prve posredovalce, katerega so zaključili trije naši člani.

Posebej pa je pohvalno, da so se udeležili tekmovanja GZ Maribor pionirji in mladinci, sodelovali pa so tudi na tekmovanju mladih v Miklavžu na Dravskem polju in v Malečniku. Še posebej pa smo veseli uspeha mladinske tekmovalne enote, ki se je z uspehom na tekmovanju GZ Maribor in na regijskem tekmovanju uvrstila na državno gasilsko tekmovanje  Sodelovali so na Kvizu gasilske mladine GZ Maribor in z dvema ekipama na Orientaciji gasilske mladine v organizaciji Mariborske regije. Udeležili so se mladinskega gasilskega tabora v Izoli, ki ga organizira naše pobrateno Prostovoljno gasilsko društvo Dornberk.

Uspešno smo izvedli XIX. memorialno tekmovanje gasilskih veteranov za prehodni pokal Maksa Lešnika st. Na tekmovanju je sodelovalo 23 tekmovalnih enot veteranov in veterank. Iskrena hvala vsem za njihovo udeležbo. Pri organizaciji in izvedbi so nam veliko pomagali gasilci iz Peker. Prehodni pokal so osvojili veterani iz PGD Zgornja Bistrica – Impol, pri veterankah pa so prejele pokal gasilke iz PGD Prepolje. Na tem tekmovanju je uspešno nastopila tudi naša veteranska tekmovalna enota, ki se je udeležila tudi tekmovanja GZ Maribor in memorialnega tekmovanja v organizaciji PGD Maribor-Pobrežje in memorialnega tekmovanja v organizaciji PGD Razvanje. Posebej pa bi se rad zahvalil tekmovalni enoti veteranov iz sosednje Avstrije iz Strassa, ki so prvič sodelovali na našem tekmovanju. Vsem veteranom se za njihov trud in veliko vnemo tako pri vajah kot tudi  pri tekmovanju iskreno zahvaljujem.

Ob zaključku omenjenega tekmovanja pa smo predali v uporabo novo poveljniško vozilo PV-1 AMAROK, kar pomeni velika pridobitev za našo intervencijsko opremljenost. Vozilo je bilo nabavljeno s sredstvi od prodaje vozila IVECO in z lastnimi sredstvi. V letošnjem letu pa moramo vozilo opremiti z dodatnimi moduli za različne vrste intervencij.

Prav tako smo v letu 2017 s pomočjo sredstev požarnega sklada, delno s sredstvi sponzorjev in lastnimi sredstvi nabavili vozilo za prevoz moštva GVM-1, ki smo ga pred pričetkom današnjega občnega zbora svečano predali v uporabo. Tudi s tem vozilom bomo v bodoče zagotovili še večjo intervencijsko usposobljenost našega operativnega članstva, sočasno pa bomo zagotovili našim mladim gasilcem ustrezne pogoje za njihovo delovanje.

Novo vodstvo, ki bo izvoljeno za mandatno obdobje 2018 do 2023 čakajo še številne naloge (posodobitev opreme, izobraževanja in tudi 100-letnica delovanja našega društva), ki jih bo potrebno realizirati.

Dovolite mi, da se  zahvalim vsem, ki ste na kakršenkoli način prispevali k uspešnemu delovanju našega prostovoljnega gasilskega društva. Skozi vsa leta delovanja (letos je to že 97 let) smo našli pri vas, naših prijateljih, sponzorjih in donatorjih, posluh za naše delo in seveda tudi za naše želje in potrebe. Bili ste vedno pripravljeni pomagati našemu gasilskemu društvu.

Maks Lešnik