Ob prazniku MČ Studenci je bila v telovadnici OŠ Janko Padežnik organizirana svečana prireditev s kulturnim programom. Na prireditvi so bila podeljena tudi priznanja. PGD Maribor – Studenci smo za priznanje MČ Studenci predlagali našega namestnik poveljnika  Petra Lončariča, ki je s svojim dolgoletnim delom ogromno naredil za varnost občanov naše mestne četrti. Po sklepu komisije na MČ Studenci je priznanje prevzel  na prireditvi.