Po požaru v Pekrah, na katerem je sodelovala tudi naša enota, smo prejeli zahvalo prizadete družine.
Naše osnovno poslanstvo temelji na pomoči tistim, ki jo potrebujejo. To delo opravljamo prostovoljno. V veliko zadovoljstvo nam je, ko lahko ljudem pomagamo v težkih trenutkih, še posebej, če smo lahko pri tem uspešni. Večinoma ljudje v našem delu prepoznavajo dobro in tako je bilo tudi v tem primeru.  Prizadeti družini želimo vse dobro in uspešno sanacijo hiše.