Udeležili smo se gasilske vaje v organizaciji MČ Tabor in GB Maribor. Scenarij vaje je bil, da je prišlo do požara v višjem nadstropju stolpnice. V sodelovanju z GB Maribor, PGD Radvanje in PGD Razvanje smo izvajali reševanje in evakuacijo oseb iz objekta.