Dobili smo poziv za pomoč GB Maribor pri odstranjevanje snega na večjem objektu na Bezjakovi ulici v Pekrah. V notranjost objekta je preko strehe zamakalo. Iz dela strehe smo pomagali odstranit sneg in očistili odtočna mesta iz strehe. Posredovali smo z GVC1 in VGV, ter posadko šestih gasilcev.