V petek, 7. decembra 2018 je bila v dvorani Državnega sveta slavnostna podelitev plaket za najbolj zaslužne prostovoljce v letu 2018. Na predlog Gasilske zveze Maribor in potrditvijo Gasilske zveze Slovenije, je priznanje prejel tudi Maks Lešnik, dolgoletni podpoveljnik GZ Slovenije, predsednik GZ Maribor in predsednik PGD Maribor Studenci. To zasluženo priznanje je Maks Lešnik prejel v zahvalo za svoje neutrudno prostovoljno delo v gasilski organizaciji.
Podeljena plaketa je prišla v prave roke, saj je Maks Lešnik vse svoje življenje posvetil prostovoljnemu delu v gasilski organizaciji. Njegova osebnost je lahko vzgled vsem gasilcem in tudi vsem občanom našega mesta. Studenški gasilci smo ponosni, da ga imamo v svojih vrstah. Čestitamo mu za prejeto plaketo, ki je veliko priznanje za njegovo delo!

UO PGD Maribor Studenci