V dvorani PGD Maribor-Studenci smo v nedeljo, 18. oktobra 2009, svečano podpisali pogodbo za izdelavo in dobavo novega gasilskega vozila GVC 16/25. Po mnogih zapletih v zvezi z javnim naročilom in prijavljenimi ponudniki, je strokovna komisija imenovana s strani predsednika društva, pregledala prispele ponudbe in izbrala ponudnika “VARKAR” Maribor.
Pogodbo sta v navzočnosti članov UO PGD Maribor-Studenci in predstavnika VARNOSTI Maribor in firme VARKAR Maribor, podpisala predsednik PGD Maribor-Studenci Maks Lešnik in v imenu izvajalca in dobavitelja direktor firme VARKAR Maribor Alojz Lašič.
Vrednost pogodbe o izdelavi in dobavi gasilskega vozila GVC 16/25 (1+8), ki zajema dobavo podvozja in izdelavo nadgradnje po tipizaciji Gasilske zveze Slovenije znaša 180.000 EUR. Celotna vrednost vozila z lastno nabavljeno opremo pa znaša preko 220.000 EUR.
Izdelavo in dobavo vozila bo financirala MO Maribor v višini 60%, preostali del, vključno z nabavo opreme pa bo financiralo društvo iz lastnih sredstev, prostovoljnih prispevkov krajanov MČ Studenci in MČ Magdalena ter donatorjev.
Vozilo bomo predali svojemu namenu v začetku leta 2010.

Predsednik PGD Maribor-Studenci
Maks Lešnik, inž.