Osrednja prireditev ob dnevu Civilne zaščite RS je bila v petek, 27. februarja 2009 na Brdu pri Kranju. Številne goste, ki so se udeležili osrednje svečanosti je nagovorila dr. Ljubica Jelušič, ministrica za obrambo RS. Prisotni so bili številni gostje, med njimi ministrica za notranje zadeve ga. Katarina Kresal, minister za okolje in prostor g. Karel Erjavec, poveljnik CZ RS g. Miran Bogataj, generalni direktor Uprave za zaščito in reševanje g. Bojan Žmavc in številni drugi gostje. Na osrednji državni proslavi so podelili 45 priznanj CZ. Visoko priznanje – plaketo CZ – je za življenjsko delo, posebne zasluge in izjemne uspehe pri zaščiti in reševanju ljudi, živali, premoženja, kulturne dediščine ter varovanju okolja ob naravnih in drugih nesrečah prejel predsednik našega društva Maks Lešnik.