Spoštovane gasilke, gasilci, gasilska mladina, spoštovani gostje!

Danes smo se zbrali na 98. občnem zboru Prostovoljnega gasilskega društva Maribor Studenci. Tukaj smo, da predstavimo delo v  preteklem letu in naredimo načrte za letošnje leto.  V lanskem letu smo zamenjali nekaj pomembnih funkcij. Začetki so po navadi težki, a lahko rečemo, da smo na novo izvoljeni funkcionarji za delo poprijeli pridno in odgovorno.

Organi društva smo se na različnih nivojih sestajali na sejah. Glede na odlično vodenje v preteklih letih je Upravni odbor le nadaljeval začrtano delo. Nekaj novih idej je sicer bilo podanih in izvedenih. Tudi nekaj novih ciljev je bilo postavljenih, ciljev ki nam bodo motivacija za dobro delo tudi naprej.  Upravni odbor je na svojih sejah sodeloval z nadzornim odborom, ki je na koncu leta tudi pregledal finančno poslovanje društva. Poveljstvo društva, ki je bilo na zadnjih volitvah prevetreno, se je redno sestajalo, podajalo nove naloge in sproti analiziralo opravljeno delo.

Glede na načrte, ki smo jih postavili lahko rečemo, da smo jih dosegli. Za doseganje naših ciljev in za napredek društva pa so pomembna finančna sredstva. Finančno stanje društva je zadovoljivo, čeprav smo morali porabiti nekaj privarčevanega denarja iz preteklosti.

V lanskem letu smo uspeli realizirat nekaj pomembnih projektov. Na novo smo asfaltirali plato pred gasilskim domom, kar je ostala naloga iz prejšnjega leta. Do konca smo uspeli opremiti naše vozilo PV-1, ki smo ga z novim modularnim sistemom preimenovali v VGV–1, večnamensko gasilsko vozilo. Vozilo je tako postalo operativno za več vrst nesreč na katerih lahko posredujemo. Nabavili smo tudi večje število lahkih dvodelnih tehničnih oblek s katerimi smo nadomestili kombinezone, ki so se z leti pokazali kot nefunkcionalni. Za operativo smo nabavili tudi detektor plina, nov defibrilator, set za prvo pomoč z jeklenko za kisik, opremo za delo z vrvno tehniko, ter kar nekaj gasilskega tako imenovanega potrošnega materiala kot so rokavice in škornji. Uspelo nam je obnoviti klubski prostor in zamenjati okna na stanovanjih.

S sredstvi MO Maribor in JGS Maribor je bilo nabavljene  veliko opreme, a bi žal brez lastnih prihodkov  težko sledili modernizaciji, ki je potrebna, če želimo sledit vedno bolj zahtevnim intervencijam.   V preteklem letu smo imeli večje število prevozov vode in gasilskih straž kot v preteklih letih. Po naročilu Mariborskega vodovoda pa smo pregledali več kot 300 hidrantov. Naši operativni gasilci so tako močno pomagali pri zbiranju finančnih sredstev. Ena od bistvenih nalog za pridobivanje sredstev pa je novoletna zbiralna akcija s koledarji. Eden najpomembnejših virov financiranja je ta prihodek za naše društvo. Večina članov se tega zaveda in svoj čas v mesecu decembru žrtvuje za naše dobro. Ker je to res velik projekt pa bi si želeli, da tudi tisti člani, ki niso pripravljeni pomagat, uvidijo pomembnost nošenja koledarjev in so solidarni s svojimi kolegi. Zahvala gre krajanom Mestnih četrti Magdalena in Studenci, da nas podpirajo ob novoletni akciji. Zahvaliti se moramo tudi vsem donatorjem in sponzorjem, ki razumejo naše delo in nam finančno pomagajo.

Statistika dela operativnih članov v lanskem letu je sledeča. Sodelovali smo na 27 intervencijah, od tega na 19 požarnih in 8 tehničnih intervencijah. Na intervencije se je odzvalo 313 gasilcev, ki so opravili 359 delovnih ur, s povprečno udeležbo več kot 11 gasilcev na intervencijo. Odzivnost operativcev na intervencijah je tako bila tradicionalno zelo dobra. Ob naravni katastrofi v Črnomlju pa sta se dva gasilca pridružila ekipi, ki je šla na pomoč.   Zahvala gre vsem našim operativnim članom, da naše osnovno poslanstvo, pomoč drugemu v nesreči, jemljejo skrajno resno in odgovorno.

Na gasilskih stražah so naši gasilci na 31 dogodkih opravili  490 delavnih ur. Prevozov vode smo imeli 26 in zato so gasilci porabili 73 ur.

Morala, usposobljenost in samozavest operativnih članov pa se močno dviguje s tedenskimi praktičnimi vajami. Letos smo praktične vaje dopolnili z izobraževanjem za intervencije ob prometnih nesrečah. Na tovrstne nesreče nismo neposredno poklicani, vendar nesreča nikoli ne počiva in v primeru potrebe po dodatni pomoči Gasilski brigadi Maribor smo tako bolj pripravljeni. Na Gasilski brigadi Maribor so se naši strojniki  izobraževali za delo z vgradnimi črpalkami. Poveljniku in inštruktorjem Gasilske brigade Maribor bi se zahvalili za odlični predstavitvi in izvedbi obeh vaj. Udeležili smo se tudi operativne vaje v organizaciji PGD Kamnica in vaje prvega sektorja JGS Maribor v Domu pod Gorco. S prijatelji iz DVD Vinica smo opravili skupne vaje na vadbišču starih zaporov. Še zmeraj pa nam ni uspelo organizirat vaje skupaj z gasilci iz FF Strass, ki jo že nekaj časa obljubljamo in upam, da nam to uspe v letošnjem letu.

Na različnih vajah smo tako sodelovali na 41 dogodkih z 394 opravljenimi urami.

V lanskem letu je 5 naših članov opravilo tečaj za višjega gasilca, en gasilec je opravil tečaj za operativnega gasilca, dva naša člana sta se usposabljala za delo na višini na poligonu v Dogošah v organizaciji JGS Maribor, en gasilec je opravil tečaj za inštruktorja v gasilski šoli na Igu, samoiniciativno pa nam je uspelo usposobiti 12 gasilcev prvih posredovalcev. Tečaj za mentorja mladine je opravil en član. Poveljnik in predsednik pa sta se udeležila tečaja za vodenje večjih intervencij. Kljub številnim prijavam na razpis izobraževanj Gasilske zveze Slovenije nam v zadnjem obdobju ne uspeva, da bi se naši predvsem mlajši operativci lahko dodatno usposabljali. Upamo, da se ta trend ne bo nadaljeval v naslednjem obdobju.
Vzdrževanju in čiščenju  gasilskega doma in vozil smo lani namenili veliko časa. Veliko nam pomeni, da so naša vozila čista in prostori urejeni, saj je to naša osebna izkaznica s katero se pokažemo navzven. Posebej pa smo ponosni na našo zeleno oazo  na dvorišču in okna polna rož. Ekipa, ki je prevzela odgovornost za oskrbo zelenja opravlja čez leto veliko delo! V delovodniku je vpisanih 33 dogodkov za katere smo opravili 723 ur. Realno gledano pa bi lahko to številko nekajkrat pomnožili, saj se aktivnosti dogajajo vsak dan.

Z vpisanimi dogodki v delovodnik brez tekmovanj in izobraževanj izven društva smo tako člani zbrali 158 dogodkov, na katerih je sodelovalo 994 članov in so za to porabili 2.039 ur.

Na tekmovalnem področju smo sodelovali na tekmovanju Gasilske zveze Maribor s petimi ekipami. Dvema članskima, veteransko, pionirsko in mladinsko ekipo. Vse kategorije ekip pa se redno udeležujejo tudi memorialnih tekmovanj v Mariboru in okolici. Tako so veterani sodelovali na tekmovanjih v Zlatoličju, Razvanju, Pobrežju in seveda na domačem memorialu. Člani se tradicionalno udeležimo tekmovanja v organizaciji PGD Pekre. Posebej ponosni pa smo na našo mladino. Mladinska ekipa se je udeležila državnega gasilskega tekmovanja v Gornji Radgoni, kjer je dostojno zastopala naše društvo, gasilsko zvezo in regijo. Mladinci in pionirji so se udeleževali tekmovanj v Gasilski zvezi Maribor in tekmovanj v organizaciji Prostovoljnih gasilskih društev. Ker pa so 16. 1. naši otroci imeli  svoj prvi Občni zbor mladine bodo svoje poročilo podali sami. Pustimo jim, da se sami malo pohvalijo!

Naše društvo je pobrateno s PGD Dornberk, prijateljsko pa sodelujemo s PGD Formin, PGD Osek, PGD Destrnik, PGD Rudno in gasilci is sosednje Avstrije FF Strass in Hrvaške DVD Vinica. Sodelovanje in srečanja s prijatelji gasilci omenjenih društev nam veliko pomenijo, saj prihajamo iz različnih okolij in zato lahko med seboj delimo različne izkušnje. Na nivoju Gasilske zveze Maribor, Javne gasilske službe in Službe za zaščito, reševanje in obrambno načrtovanje  Mestne občine Maribor aktivno sodelujemo. Dobri odnosi, pogovori in pošteno mnenje je tisto, ki nam veliko pomeni. In s tem načinom dela si želimo še naprej aktivno sodelovanje z vsemi omenjenimi organi in prostovoljnimi gasilskimi društvi. Še posebej pa smo ponosni na odlično sodelovanje z Gasilsko brigado Maribor. Z njimi smo največkrat skupaj na našem osnovnem poslanstvu. So naš zgled in naša inspiracija!

Tradicionalno so naši otroci tudi letos sodelovali na mladinskem taboru mladine v Izoli, ki ga organizira pobrateno PGD Dornberk. Z veseljem ugotavljamo, da se s povečanim številom naše mladine  na taboru kujejo nova prijateljstva med otroci, pa tudi sodelujoči člani smo na ta način bolj povezani. Hvala gasilcem iz Dornberka, da nam vsa leta omogočate to prijetno izkušnjo.

Dvajsetič smo v lanskem letu organizirali in izpeljali tekmovanje gasilskih veteranov za prehodni pokal Maksa Lešnika starejšega. Na jubilejnem tekmovanju je zmagala ekipa veteranov iz PIGD Impol, pri veterankah pa ekipa PGD Kapla Pondor. Sodelovalo pa je 25 ekip. Kot že vsa leta je organizacijo prevzel Maks Lešnik, ki je memorial ponovno izpeljal na visokem nivoju. V izvedbi projekta, v katerem moramo na prizorišče pripeljat in odpeljat  vso opremo je ponovno sodelovalo veliko število naših gasilcev. Pri izvedbi tekmovanja so nam pomagali gasilci iz Peker in Pobrežja, številčen pa je tudi sodniški zbor. Vsem se zahvaljujemo za pomoč!

Na družabnem področju smo v lanskem letu, kot že vrsto let prej  kuhali bograč in za Florjanovo organizirali srečanje naših članov, prijateljev in podpornikov. Vzeli smo pa si tudi čas in izpeljali strokovno ekskurzijo v Bosno. Ker se na ekskurzije odpravljamo vsakih nekaj let, je le ta bila dobro doživetje, ki nam bo dolgo ostalo v spominu. Morala članov se je močno dvignila!

Z veseljem ugotavljamo, da smo v obdobju prvega leta mandata, delo opravili zelo dobro. Seveda se s tem ne smemo zadovoljiti. Postavljanje novih  ciljev je naloga, ki si jo moramo vedno zadat! Ob sebi pa imet prijatelje in podpornike, ki razumete naše delo in ste nam pripravljeni pomagati. Hvala, da ste z nami!

Z novimi idejami, a spoštovanjem do tradicije in zgodovine bomo nadaljevali tudi naprej!

HVALA IN NA POMOČ!