Kot je tradicija smo se ponovno zbrali prvo delovno soboto v letu in pripravili za člane društva, prijatelje in donatorje bograč.S kuhanjem pa so nam letos pomagali v podjetju Gastro Ptuj d.o.o. Od povabljenih gostov iz gasilskih krogov se je letos odzval le predsednik GZ Maribor Slavko Kramberger s soprogo. Prijetno druženje se je odvijalo do poznega popoldneva.