Tekmovanja smo se udeležili z ekipo člani A in ekipo starejših gasilcev. Večjih uspehov ekipi nista dosegli. Starejši gasilci, kljub pripravam, vaje na tekmovanju niso uspeli narediti po željah, člani A pa smo se tekmovanja udeležili brez večjih pričakovanj.